Tất cả

Kỳ phẩm

Áo choàng nữ

Áo choàng nam


Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 55 
 Hộ tâm đan 30% 
 
 500@ 
 So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 30% trong 2 giờ 
 V.viễn 
 !mua 54 
 Hộ tâm đan 20% 
 
 350@ 
 So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 20% trong 2 giờ 
 V.viễn 
 !mua 53 
 Ngũ Sắc Thần Đan 
 
 100@ 
 10% công lực, phòng thủ 10%, tăng 12 công lực, tăng 12 phòng thủ, tăng 300 sinh mệnh trong 1 giờ, sử dụng 1 lần 
 V.viễn 
 !mua 52 
 Bồi nguyên đan ( Đại ) 
 
 500@ 
 Tăng 700 HP trong vòng 60 phút, 8 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 51 
 Bồi nguyên đan ( Trung ) 
 
 300@ 
 Tăng 500 HP trong vòng 60 phút, 7 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 50 
 Bồi nguyên đan ( Tiểu) 
 
 100@ 
 Tăng 300 HP trong vòng 60 phút, 6 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 49 
 Chu Tước Hoàn 
 
 500@ 
 10% def, 10% dame, 5% CLVC, 10% ULPT, Vũ khí +2 , Trang bị +1 trong 1 giờ 
 V.viễn 
 !mua 48 
 Huyền Vũ Hoàn 
 
 700@ 
 Có tác dụng của Hộ tâm đơn(40%), Ngũ sắc, Tiên duyên đơn, trong 1h 
 V.viễn 
 !mua 47 
 Đại chiến thần đan 
 
 200@ 
 Trong 1 giờ ,phòng ngự 10%, công kích 10%, CLVC 5%, phòng ngự võ công 10%,giảm sát thương 30 điểm , tăng 700HP. 
 V.viễn 
 !mua 46 
 Yêu hoa ma vũ (24 giờ ) 
 
 1,500@ 
 Công lực +30,Phòng thủ +30,CLVC +3%, EXP 5% trong vòng 24h 
 V.viễn 
 !mua 45 
 Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(đ.biệt) 
 
 1,500@ 
 Công lực +40, CLVC +5%, phòng thủ+40, Máu +300 trong vòng 24 giờ 
 V.viễn 
 !mua 44 
 Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(nhỏ) 
 
 300@ 
 Trong 2 giờ, ngoại hình vũ khí biến thành đạo cụ cố gắng,lực công kích +40, sức phòng ngự +40,thể lực +300, lực công kích võ công +5%,điểm kinh nghiệm +10%  
 V.viễn 
 !mua 43 
 Yêu hoa thanh thảo (24 giờ ) 
 
 1,200@ 
 Công lực +30, CLVC +3%, tất cả khí công +1 trong vòng 24 giờ 
 V.viễn 
 !mua 42 
 Yêu hoa thanh thảo (2 giờ ) (5) 
 
 600@ 
 Công lực +30, CLVC +3%, tất cả khí công +1 trong vòng 2 giờ . Dùng được 5 lần 
 V.viễn 

Trang 2 của 35 | 0 1 2 3 4 |