Tất cả

Kỳ phẩm

Áo choàng nữ

Áo choàng nam


Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 48 
 Huyền Vũ Hoàn 
 
 [email protected] 
 Có tác dụng của Hộ tâm đơn(40%), Ngũ sắc, Tiên duyên đơn, trong 1h 
 V.viễn 
 !mua 47 
 Đại chiến thần đan 
 
 [email protected] 
 Trong 1 giờ ,phòng ngự 10%, công kích 10%, CLVC 5%, phòng ngự võ công 10%,giảm sát thương 30 điểm , tăng 700HP. 
 V.viễn 
 !mua 46 
 Yêu hoa ma vũ (24 giờ ) 
 
 1,[email protected] 
 Công lực +30,Phòng thủ +30,CLVC +3%, EXP 5% trong vòng 24h 
 V.viễn 
 !mua 45 
 Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(đ.biệt) 
 
 1,[email protected] 
 Công lực +40, CLVC +5%, phòng thủ+40, Máu +300 trong vòng 24 giờ 
 V.viễn 
 !mua 44 
 Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(nhỏ) 
 
 [email protected] 
 Trong 2 giờ, ngoại hình vũ khí biến thành đạo cụ cố gắng,lực công kích +40, sức phòng ngự +40,thể lực +300, lực công kích võ công +5%,điểm kinh nghiệm +10%  
 V.viễn 
 !mua 43 
 Yêu hoa thanh thảo (24 giờ ) 
 
 1,[email protected] 
 Công lực +30, CLVC +3%, tất cả khí công +1 trong vòng 24 giờ 
 V.viễn 
 !mua 42 
 Yêu hoa thanh thảo (2 giờ ) (5) 
 
 [email protected] 
 Công lực +30, CLVC +3%, tất cả khí công +1 trong vòng 2 giờ . Dùng được 5 lần 
 V.viễn 
 !mua 41 
 Yêu Hóa Ma Võ (Tươi sống)(đ.biệt) 
 
 1,[email protected] 
 Tăng 40 điểm lực công kích, sức phòng ngự +40, lực công kích võ công 5%,điểm kinh nghiệm 10%, lực hút hồn tăng 10% trong 24 giờ  
 V.viễn 
 !mua 40 
 Yêu Hóa Ma Võ (Tươi sống)(nhỏ) 
 
 [email protected] 
 Tăng 40 điểm lực công kích, sức phòng ngự +40, lực công kích võ công 5%,điểm kinh nghiệm 10%, lực hút hồn tăng 10% trong 2 giờ  
 V.viễn 
 !mua 39 
 Võ Công Bí Truyền Thư (Uyên Ương Nhất Thức) 
 
 [email protected] 
 Học kỹ năng kết hôn (hỗ trợ), chuột phải để học, Alt-L để sử dụng. Không thể giao dịch 
 V.viễn 
 !mua 38 
 Võ Công Bí Truyền Thư (Thám Hoa Hôn Pháp) 
 
 [email protected] 
 Học kỹ năng kết hôn (tấn công - tăng 10% khi party cùng người yêu), chuột phải để học, Alt-L để sử dụng. Không thể giao dịch 
 V.viễn 
 !mua 37 
 Kim Lang 
 
 3,[email protected] 
 Tăng 14% CLVC, 50 máu và 200 nội công 
 V.viễn 
 !mua 36 
 Huyết Lang 
 
 3,[email protected] 
 Tăng 7 TC, 50 máu và 200 nội công 
 V.viễn 
 !mua 35 
 Lam Lang 
 
 3,[email protected] 
 Tăng 35 ULPT, 10 né tránh và 100 máu 
 V.viễn 

Trang 2 của 34 | 0 1 2 3 4 |