Tất cả

Kỳ phẩm

Áo choàng nữ

Áo choàng nam


Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 59 
 Hắc Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 500@ 
 Tăng 5% tấn công vũ khí, 10% kỹ năng sát thương,10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp 
 V.viễn 
 !mua 58 
 Bạch Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 1,000@ 
 Tất cả khí công +3, tăng 20% kinh nghiệm 
 V.viễn 
 !mua 57 
 Xích Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 1,500@ 
 Tất cả khí công +3, tăng 20% kinh nghiệm, 5% tấn công vũ khí,10% kỹ năng sát thương, 10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp. 
 V.viễn 
 !mua 56 
 Bích Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 1,700@ 
 Tất cả khí công +3, tăng 40% kinh nghiệm, 5% tấn công vũ khí,10% kỹ năng sát thương, 10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp 
 V.viễn 
 !mua 55 
 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 2,000@ 
 Tất cả khí công +3, tăng 40% kinh nghiệm, 7% tấn công vũ khí,12% kỹ năng sát thương, 12% phòng thủ, 600 Hp, 400 Mp. 
 V.viễn 
 !mua 54 
 Kẹo 
 
 25@ 
 Nếu sử dụng thì sẽ nhận được hiệu quả lực tấn công và sức phòng thủ tăng 10 trong 20 phút 
 V.viễn 
 !mua 53 
 Hộ tâm đan 30% 
 
 500@ 
 So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 30% trong 2 giờ 
 V.viễn 
 !mua 52 
 Hộ tâm đan 20% 
 
 350@ 
 So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 20% trong 2 giờ 
 V.viễn 
 !mua 51 
 Ngũ Sắc Thần Đan 
 
 100@ 
 10% công lực, phòng thủ 10%, tăng 12 công lực, tăng 12 phòng thủ, tăng 300 sinh mệnh trong 1 giờ, sử dụng 1 lần 
 V.viễn 
 !mua 50 
 Bồi nguyên đan ( Đại ) 
 
 500@ 
 Tăng 700 HP trong vòng 60 phút, 8 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 49 
 Bồi nguyên đan ( Trung ) 
 
 300@ 
 Tăng 500 HP trong vòng 60 phút, 7 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 48 
 Bồi nguyên đan ( Tiểu) 
 
 100@ 
 Tăng 300 HP trong vòng 60 phút, 6 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 47 
 Chu Tước Hoàn 
 
 500@ 
 10% def, 10% dame, 5% CLVC, 10% ULPT, Vũ khí +2 , Trang bị +1 trong 1 giờ 
 V.viễn 
 !mua 46 
 Huyền Vũ Hoàn 
 
 700@ 
 Có tác dụng của Hộ tâm đơn(40%), Ngũ sắc, Tiên duyên đơn, trong 1h 
 V.viễn 

Trang 2 của 35 | 0 1 2 3 4 |