Tất cả

Kỳ phẩm

Áo choàng nữ

Áo choàng nam


Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 486 
 Dụng cụ tham gia mini event 
 
 100@ 
  
 V.viễn 
 !mua 485 
 Nến dùng trong Noel 
 
 200@ 
  
 V.viễn 
 !mua 71 
 Ngân lượng 500@ 
 
 500@ 
 Sử dụng cho nhiệm vụ ngày cấp 4.  
 V.viễn 
 !mua 70 
 Thái Cực Thần Đơn 
 
 300@ 
 +15% lực công kích, 15% sức phòng ngự, 300 HP, 300 MP, exp 10% 1 lần dùng (4h) 
 V.viễn 
 !mua 69 
 Bùa thúy ngọc (phòng ngự) 
 
 600@ 
 Item này dùng để cường hóa trang bị, nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm. 
 V.viễn 
 !mua 68 
 Bùa thúy ngọc (vũ khí) 
 
 800@ 
 Item này dùng để cường hóa vũ khí , nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm. 
 V.viễn 
 !mua 67 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Thành viên - nữ tà 
 
 2,500@ 
 [Chỉ số ẩn] Mặc định cộng 100 HP,MP. Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang (môn phái 7-thành viên- mới có thể mặc) 
 V.viễn 
 !mua 66 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Thành viên - nam tà 
 
 2,500@ 
 [Chỉ số ẩn] Mặc định cộng 100 HP,MP. Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang (môn phái 7-thành viên- mới có thể mặc) 
 V.viễn 
 !mua 65 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Thành viên - nữ chính 
 
 2,500@ 
 [Chỉ số ẩn] Mặc định cộng 100 HP,MP. Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang (môn phái 7-thành viên- mới có thể mặc) 
 V.viễn 
 !mua 64 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Thành viên - nam chính 
 
 2,500@ 
 [Chỉ số ẩn] Mặc định cộng 100 HP,MP. Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang (môn phái 7-thành viên- mới có thể mặc) 
 V.viễn 
 !mua 63 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Môn chủ - nữ tà 
 
 2,500@ 
 [Chỉ số ẩn] Mặc định cộng 100 HP,MP. Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang (môn phái 7-bang chủ- mới có thể mặc) 
 V.viễn 
 !mua 62 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Môn chủ - nam tà 
 
 2,500@ 
 [Chỉ số ẩn] Mặc định cộng 100 HP,MP. Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang (môn phái 7-bang chủ- mới có thể mặc) 
 V.viễn 
 !mua 61 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Môn chủ - nữ chính 
 
 2,500@ 
 [Chỉ số ẩn] Mặc định cộng 100 HP,MP. Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang (môn phái 7-bang chủ- mới có thể mặc) 
 V.viễn 
 !mua 60 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Môn chủ - nam chính 
 
 2,500@ 
 [Chỉ số ẩn] Mặc định cộng 100 HP,MP. Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang (môn phái 7-bang chủ- mới có thể mặc) 
 V.viễn 

Trang 1 của 35 | 0 1 2 3 |