Tất cả

Kỳ phẩm

Áo choàng nữ

Áo choàng nam


Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 73 
 Ngân lượng 500@ 
 
 500@ 
 Sử dụng cho nhiệm vụ ngày cấp 4.  
 V.viễn 
 !mua 72 
 Thái Cực Thần Đơn 
 
 300@ 
 +15% lực công kích, 15% sức phòng ngự, 300 HP, 300 MP, exp 10% 1 lần dùng (4h) 
 V.viễn 
 !mua 71 
 Bùa thúy ngọc (phòng ngự) 
 
 600@ 
 Item này dùng để cường hóa trang bị, nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm. 
 V.viễn 
 !mua 70 
 Bùa thúy ngọc (vũ khí) 
 
 800@ 
 Item này dùng để cường hóa vũ khí , nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm. 
 V.viễn 
 !mua 69 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Thành viên - nữ tà 
 
 2,500@ 
 [Chỉ số ẩn] Mặc định cộng 100 HP,MP. Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang (môn phái 7-thành viên- mới có thể mặc) 
 V.viễn 
 !mua 68 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Thành viên - nam tà 
 
 2,500@ 
 [Chỉ số ẩn] Mặc định cộng 100 HP,MP. Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang (môn phái 7-thành viên- mới có thể mặc) 
 V.viễn 
 !mua 67 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Thành viên - nữ chính 
 
 2,500@ 
 [Chỉ số ẩn] Mặc định cộng 100 HP,MP. Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang (môn phái 7-thành viên- mới có thể mặc) 
 V.viễn 
 !mua 66 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Thành viên - nam chính 
 
 2,500@ 
 [Chỉ số ẩn] Mặc định cộng 100 HP,MP. Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang (môn phái 7-thành viên- mới có thể mặc) 
 V.viễn 
 !mua 65 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Môn chủ - nữ tà 
 
 2,500@ 
 [Chỉ số ẩn] Mặc định cộng 100 HP,MP. Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang (môn phái 7-bang chủ- mới có thể mặc) 
 V.viễn 
 !mua 64 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Môn chủ - nam tà 
 
 2,500@ 
 [Chỉ số ẩn] Mặc định cộng 100 HP,MP. Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang (môn phái 7-bang chủ- mới có thể mặc) 
 V.viễn 
 !mua 63 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Môn chủ - nữ chính 
 
 2,500@ 
 [Chỉ số ẩn] Mặc định cộng 100 HP,MP. Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang (môn phái 7-bang chủ- mới có thể mặc) 
 V.viễn 
 !mua 62 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Môn chủ - nam chính 
 
 2,500@ 
 [Chỉ số ẩn] Mặc định cộng 100 HP,MP. Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang (môn phái 7-bang chủ- mới có thể mặc) 
 V.viễn 
 !mua 61 
 Hắc Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 500@ 
 Tăng 5% tấn công vũ khí, 10% kỹ năng sát thương,10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp 
 V.viễn 
 !mua 60 
 Bạch Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 1,000@ 
 Tất cả khí công +3, tăng 20% kinh nghiệm 
 V.viễn 

Trang 1 của 35 | 0 1 2 3 |