Tất cả

Kỳ phẩm

Áo choàng nữ

Áo choàng nam


Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 62 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Môn chủ - nam chính 
 
 2,[email protected] 
 [Chỉ số ẩn] Mặc định cộng 100 HP,MP. Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang (môn phái 7-bang chủ- mới có thể mặc) 
 V.viễn 
 !mua 61 
 Hắc Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 [email protected] 
 Tăng 5% tấn công vũ khí, 10% kỹ năng sát thương,10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp 
 V.viễn 
 !mua 60 
 Bạch Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 1,[email protected] 
 Tất cả khí công +3, tăng 20% kinh nghiệm 
 V.viễn 
 !mua 59 
 Xích Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 1,[email protected] 
 Tất cả khí công +3, tăng 20% kinh nghiệm, 5% tấn công vũ khí,10% kỹ năng sát thương, 10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp. 
 V.viễn 
 !mua 58 
 Bích Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 1,[email protected] 
 Tất cả khí công +3, tăng 40% kinh nghiệm, 5% tấn công vũ khí,10% kỹ năng sát thương, 10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp 
 V.viễn 
 !mua 57 
 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 2,[email protected] 
 Tất cả khí công +3, tăng 40% kinh nghiệm, 7% tấn công vũ khí,12% kỹ năng sát thương, 12% phòng thủ, 600 Hp, 400 Mp. 
 V.viễn 
 !mua 56 
 Kẹo 
 
 [email protected] 
 Nếu sử dụng thì sẽ nhận được hiệu quả lực tấn công và sức phòng thủ tăng 10 trong 20 phút 
 V.viễn 
 !mua 55 
 Hộ tâm đan 30% 
 
 [email protected] 
 So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 30% trong 2 giờ 
 V.viễn 
 !mua 54 
 Hộ tâm đan 20% 
 
 [email protected] 
 So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 20% trong 2 giờ 
 V.viễn 
 !mua 53 
 Ngũ Sắc Thần Đan 
 
 [email protected] 
 10% công lực, phòng thủ 10%, tăng 12 công lực, tăng 12 phòng thủ, tăng 300 sinh mệnh trong 1 giờ, sử dụng 1 lần 
 V.viễn 
 !mua 52 
 Bồi nguyên đan ( Đại ) 
 
 [email protected] 
 Tăng 700 HP trong vòng 60 phút, 8 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 51 
 Bồi nguyên đan ( Trung ) 
 
 [email protected] 
 Tăng 500 HP trong vòng 60 phút, 7 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 50 
 Bồi nguyên đan ( Tiểu) 
 
 [email protected] 
 Tăng 300 HP trong vòng 60 phút, 6 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 49 
 Chu Tước Hoàn 
 
 [email protected] 
 10% def, 10% dame, 5% CLVC, 10% ULPT, Vũ khí +2 , Trang bị +1 trong 1 giờ 
 V.viễn 

Trang 1 của 34 | 0 1 2 3 |