Tất cả

Kỳ phẩm

Áo choàng nữ

Áo choàng nam


Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 1 
 Đại Thanh Sư Tử Hống (50) 
 
 1,[email protected] 
 Truyền tin toàn bộ máy chủ.Dùng lệnh /roar2 [ nội dung] để sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 2 
 Đại Thanh Sư Tử Hống (30) 
 
 1,[email protected] 
 Truyền tin toàn bộ máy chủ.Dùng lệnh /roar2 [ nội dung] để sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 3 
 Đại Thanh Sư Tử Hống (10) 
 
 [email protected] 
 Truyền tin toàn bộ máy chủ.Dùng lệnh /roar2 [ nội dung] để sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 4 
 Đại Thanh Sư Tử Hống (1) 
 
 [email protected] 
 Truyền tin toàn bộ máy chủ.Dùng lệnh /roar2 [ nội dung] để sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 6 
 Phúc vận phù (15%)  
 
 [email protected] 
 Làm tăng tỷ lệ thành công lên 15%, không thể giao dịch 
 V.viễn 
 !mua 7 
 Phúc vận phù (20%)  
 
 2,[email protected] 
 Làm tăng tỷ lệ thành công lên 20%, (dịch thuật trong game sai) không thể giao dịch 
 V.viễn 
 !mua 9 
 Giải thạch phù 
 
 [email protected] 
 Xóa 1 dòng hợp thành cuối cùng của vật phẩm, chỉ sử dụng cho vật phẩm chưa cường hóa 
 V.viễn 
 !mua 10 
 Treo shop offline 
 
 2,[email protected] 
 Sau khi đã treo xong @shop, bấm lệnh !treoshop. Sử dụng item này, có thể treo shop khi offilne cho đến khi đăng nhập trở lại
Không thể giao dịchKhông hỗ trợ giao dịch qua Acc khác nếu mua nhầm 
 V.viễn 
 !mua 11 
 Trường bạch sơn sâm 
 
 [email protected] 
 Tẩy toàn bộ điểm khí công của nhân vật 
 V.viễn 
 !mua 12 
 Rương thời phong (30 ngày) 
 
 3,[email protected] 
 Mở rộng túi đồ thêm 30 ông trống. Bấm chuột phải để bật tắt. Thời hạn 30 ngày
Sau khi sử dụng thì tắt túi đồ mở lại sẽ thấy túi phụ 
 30 ngày 
 !mua 13 
 Chữ HỒ 
 
 [email protected] 
 1 trong 4 chữ Hiệp Khách Giang Hồ 
 V.viễn 
 !mua 14 
 Thổ Linh Phù (10) 
 
 [email protected] 
 Bùa chú đặc biệt có thể đưa trở về nơi chỉ định 
 V.viễn 
 !mua 15 
 Thổ Linh Phù (30) 
 
 [email protected] 
 Bùa chú đặc biệt có thể đưa trở về nơi chỉ định 
 V.viễn 
 !mua 16 
 Xuyên Châm Dẫn Tuyến 
 
 [email protected] 
 Sau khi sử dụng có thể thay đổi giới tính của y phục 
 V.viễn 

Trang 0 của 5 | 0 1 2 |