Tất cả

Kỳ phẩm

Áo choàng nữ

Áo choàng nam


Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 497 
 Yêu Hóa Ma Võ (Kẹo) (PK) 
 
 99,999,999@ 
 Tăng +50 pt, 800 hp, né +10, CLVC+10, uplt+100 trong 6h (chỉ bán trong 3 ngày 20-6 và 23-6) 
 V.viễn 
 !mua 493 
 Hộp Bảo Hạp 
 
 99,999,999@ 
 Mở ra được ngẫu nhiên các vật phẩm. Bán từ 14/05/2017 đến 21/05/2017 
 V.viễn 
 !mua 492 
 Yêu Hóa Ma Võ (Kẹo) (Train) 
 
 99,999,999@ 
 Tăng TC +50, PT +100, HP +500, MP +500, CLVC +10%, EXP +40% trong 6h (chỉ bán trong 3 ngày 20-6 và 23-6) 
 V.viễn 
 !mua 491 
 Hộp áo choàng thời trang hè 
 
 5,000@ 
 Mở ra ngẫu nhiên 3 trang phục mùa hè 
 V.viễn 
 !mua 490 
 Viên đá 
 
 400@ 
 Dùng trong event giải nhiệt 
 V.viễn 
 !mua 489 
 Chữ C 
 
 200@ 
 Kết hợp với chữ A,B để mở được các phần thưởng event Tết 
 V.viễn 
 !mua 488 
 Dụng cụ tham gia mini event 
 
 100@ 
  
 V.viễn 
 !mua 487 
 Nến dùng trong Noel 
 
 200@ 
  
 V.viễn 
 !mua 73 
 Ngân lượng 500@ 
 
 500@ 
 Sử dụng cho nhiệm vụ ngày cấp 4.  
 V.viễn 
 !mua 72 
 Thái Cực Thần Đơn 
 
 300@ 
 +15% lực công kích, 15% sức phòng ngự, 300 HP, 300 MP, exp 10% 1 lần dùng (4h) 
 V.viễn 
 !mua 71 
 Bùa thúy ngọc (phòng ngự) 
 
 600@ 
 Item này dùng để cường hóa trang bị, nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm. 
 V.viễn 
 !mua 70 
 Bùa thúy ngọc (vũ khí) 
 
 800@ 
 Item này dùng để cường hóa vũ khí , nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm. 
 V.viễn 
 !mua 69 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Thành viên - nữ tà 
 
 2,500@ 
 [Chỉ số ẩn] Mặc định cộng 100 HP,MP. Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang (môn phái 7-thành viên- mới có thể mặc) 
 V.viễn 
 !mua 68 
 Áo Môn Phái cấp 7 - Thành viên - nam tà 
 
 2,500@ 
 [Chỉ số ẩn] Mặc định cộng 100 HP,MP. Dùng đề tổ hợp trang phục từ áo choàng sang (môn phái 7-thành viên- mới có thể mặc) 
 V.viễn 

Trang 0 của 35 | 0 1 2 |