Tất cả

Kỳ phẩm

Áo choàng nữ

Áo choàng nam


Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 499 
 Hộ tâm đơn 2h (100%) (1) 
 
 99,999,999@ 
 Bán đến hết 23/07/2017 
 V.viễn 
 !mua 498 
 Viên đường nhỏ 
 
 400@ 
 Dùng trong event thu thập trái cây, đến hết 10/07/2017 
 V.viễn 
 !mua 497 
 Yêu Hóa Ma Võ (Kẹo) (PK) 
 
 99,999,999@ 
 Tăng +50 pt, 800 hp, né +10, CLVC+10, uplt+100 trong 6h (chỉ bán trong 3 ngày 20-6 và 23-6) 
 V.viễn 
 !mua 493 
 Hộp Bảo Hạp 
 
 99,999,999@ 
 Mở ra được ngẫu nhiên các vật phẩm. Bán từ 14/05/2017 đến 21/05/2017 
 V.viễn 
 !mua 492 
 Yêu Hóa Ma Võ (Kẹo) (Train) 
 
 99,999,999@ 
 Tăng TC +50, PT +100, HP +500, MP +500, CLVC +10%, EXP +40% trong 6h (chỉ bán trong 3 ngày 20-6 và 23-6) 
 V.viễn 
 !mua 491 
 Hộp áo choàng thời trang hè 
 
 5,000@ 
 Mở ra ngẫu nhiên 3 trang phục mùa hè 
 V.viễn 
 !mua 490 
 Viên đá 
 
 400@ 
 Dùng trong event giải nhiệt 
 V.viễn 
 !mua 489 
 Chữ C 
 
 200@ 
 Kết hợp với chữ A,B để mở được các phần thưởng event Tết 
 V.viễn 
 !mua 488 
 Dụng cụ tham gia mini event 
 
 100@ 
  
 V.viễn 
 !mua 487 
 Nến dùng trong Noel 
 
 200@ 
  
 V.viễn 
 !mua 73 
 Ngân lượng 500@ 
 
 500@ 
 Sử dụng cho nhiệm vụ ngày cấp 4.  
 V.viễn 
 !mua 72 
 Thái Cực Thần Đơn 
 
 300@ 
 +15% lực công kích, 15% sức phòng ngự, 300 HP, 300 MP, exp 10% 1 lần dùng (4h) 
 V.viễn 
 !mua 71 
 Bùa thúy ngọc (phòng ngự) 
 
 600@ 
 Item này dùng để cường hóa trang bị, nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm. 
 V.viễn 
 !mua 70 
 Bùa thúy ngọc (vũ khí) 
 
 800@ 
 Item này dùng để cường hóa vũ khí , nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm. 
 V.viễn 

Trang 0 của 35 | 0 1 2 |