Tất cả

Kỳ phẩm

Áo choàng nữ

Áo choàng nam


Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 500 
 Vàng 
 
 450@ 
 Dùng trong event Tết âm lịch 
 V.viễn 
 !mua 499 
 Chữ S 
 
 500@ 
 Dùng trong event Noel, đến hết 25/12/2017 
 V.viễn 
 !mua 498 
 Màu xanh 
 
 400@ 
 Dùng trong event thu thập trái cây, đến hết 27/11/2017 
 V.viễn 
 !mua 497 
 Long lân thần đan (12) 
 
 3,000,000@ 
 Phòng thủ +20%,CLVC+10%,đánh trúng +20,né tránh+20,HP+500,EXP+20%,thời hạn 2h (Giờ Online),(SL: 12) 
 V.viễn 
 !mua 496 
 Võ hoàng đơn - đặc biệt 
 
 1,000,999@ 
 Điểm võ huân nhận được hàng ngày tăng thêm 5000 điểm .Bán đến hết 24/09/2017 
 V.viễn 
 !mua 495 
 Giấy đỏ 
 
 400@ 
 Dùng trong event 2-9, đến hết 05/09/2017 
 V.viễn 
 !mua 494 
 Hộ tâm đơn 2h (100%) (1) 
 
 93,795,883@ 
 Bán đến hết 15/08/2017 
 V.viễn 
 !mua 493 
 Viên đường nhỏ 
 
 400@ 
 Dùng trong event thu thập trái cây, đến hết 10/07/2017 
 V.viễn 
 !mua 492 
 Yêu Hóa Ma Võ (Kẹo) (PK) 
 
 2,100,999@ 
 Tăng +50 pt, 800 hp, né +10, CLVC+10, uplt+100 trong 6h (chỉ bán trong 3 ngày 16/11 - 18/11) 
 V.viễn 
 !mua 491 
 Hộp Bảo Hạp 
 
 2,200,999@ 
 Mở ra được ngẫu nhiên các vật phẩm. Bán từ 16/11/2017 đến 18/11/2017 
 V.viễn 
 !mua 490 
 Yêu Hóa Ma Võ (Kẹo) (Train) 
 
 110,335,116@ 
 Tăng TC +50, PT +100, HP +500, MP +500, CLVC +10%, EXP +40% trong 6h (chỉ bán trong 3 ngày 20-6 và 23-6) 
 V.viễn 
 !mua 489 
 Hộp áo choàng thời trang hè 
 
 5,515@ 
 Mở ra ngẫu nhiên 3 trang phục mùa hè 
 V.viễn 
 !mua 488 
 Viên đá 
 
 400@ 
 Dùng trong event giải nhiệt 
 V.viễn 
 !mua 487 
 Chữ C 
 
 200@ 
 Kết hợp với chữ A,B để mở được các phần thưởng event Tết 
 V.viễn 

Trang 0 của 35 | 0 1 2 |