Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
Giết
Chết
Điểm
1
 iDuy 
 Đao Khách 
 134 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 38 
 6 
 32 
2
 ArchitectkZ 
 Kiếm Khách 
 143 
 VipClan 
 Tà phái 
 14 
 2 
 12 
3
 TonSach 
 Thương Hào 
 141 
 VipClan 
 Chính phái 
 5 
 3 
 2 
4
 ThanhViet 
 Hàn Bảo Quân 
 143 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 4 
 3 
 1 
5
 HoaAnhTuc 
 Đại Phu 
 149 
 VipClan 
 Tà phái 
 1 
 1 
 0 
6
 CaNho 
 Không xác định 
 143 
 VipClan 
 Chính phái 
 2 
 2 
 0 
7
 TAYIH 
 Đàm Hoa Liên 
 135 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 2 
 2 
 0 
8
 HangXom 
 Cung Thủ 
 131 
  
 Tà phái 
 2 
 2 
 0 
9
 LuongAiVy 
 Đại Phu 
 147 
 VipClan 
 Chính phái 
 1 
 2 
 -1 
10
 iBaoTran 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 0 
 1 
 -1 
11
 iBoCongAnh 
 Đại Phu 
 134 
  
 Tà phái 
 0 
 2 
 -2 
12
 AnhBay 
 Thích Khách 
 132 
 VipClan 
 Tà phái 
 1 
 3 
 -2 
13
 LieuHien 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 2 
 5 
 -3 
14
 oooYenLinhooo 
 Thích Khách 
 135 
 VipClan 
 Chính phái 
 1 
 4 
 -3 
15
 Archdaily 
 Thích Khách 
 130 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 1 
 4 
 -3 
16
 AZTHP 
 Thương Hào 
 135 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 4 
 9 
 -5 
17
 NMNNNNNNNN 
 Đao Khách 
 116 
  
 Chính phái 
 0 
 6 
 -6 
18
 MNMMMMMMMM 
 Đao Khách 
 123 
  
 Chính phái 
 0 
 7 
 -7 
19
 CrazyCat 
 Đao Khách 
 131 
  
 Chính phái 
 4 
 18 
 -14 

Trang 0 của 0 | 0 |