Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
Giết
Chết
Điểm
1
 RedFlavor 
 Thương Hào 
 147 
 ThienGia 
 Chính phái 
 29 
 11 
 18 
2
 SunsetGlow 
 Đàm Hoa Liên 
 141 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 18 
 2 
 16 
3
 ArchiproductsZ 
 Cung Thủ 
 149 
 ThienGia 
 Tà phái 
 15 
 14 
 1 
4
 HiepSiMu 
 Không xác định 
 140 
 ThienGia 
 Tà phái 
 3 
 2 
 1 
5
 Archdaily 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 ThienGia 
 Tà phái 
 1 
 1 
 0 
6
 ArchitectsZ 
 Thích Khách 
 143 
 ThienGia 
 Chính phái 
 1 
 1 
 0 
7
 VietHung 
 Đao Khách 
 139 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 1 
 1 
 0 
8
 HattoriHanzo 
 Thích Khách 
 147 
 ThienGia 
 Tà phái 
 11 
 12 
 -1 
9
 DaiCa 
 Thích Khách 
 141 
 VipClan 
 Tà phái 
 2 
 3 
 -1 
10
 DiemXuyen 
 Đàm Hoa Liên 
 138 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 1 
 2 
 -1 
11
 LuongAiVy 
 Đại Phu 
 148 
 VipClan 
 Chính phái 
 1 
 3 
 -2 
12
 TDTkhanhNK 
 Cung Thủ 
 102 
  
 Tà phái 
 0 
 2 
 -2 
13
 Elise 
 Đao Khách 
 141 
 VipClan 
 Chính phái 
 2 
 5 
 -3 
14
 HaViLam 
 Kiếm Khách 
 136 
 VipClan 
 Chính phái 
 1 
 9 
 -8 
15
 ZzOneHitzZ 
 Cung Thủ 
 132 
 ThienGia 
 Chính phái 
 2 
 20 
 -18 

Trang 0 của 0 | 0 |