Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
Giết
Chết
Điểm
1
 KimTr0ng 
 Kiếm Khách 
 142 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 31 
 11 
 20 
2
 ArchitectslZ 
 Cung Thủ 
 147 
 ThienGia 
 Tà phái 
 21 
 3 
 18 
3
 Archdaily 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2 
 7 
4
 AnCuop 
 Thích Khách 
 144 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 6 
 0 
 6 
5
 Shubi 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 ThienGia 
 Chính phái 
 4 
 1 
 3 
6
 Onelove 
 Đàm Hoa Liên 
 140 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 7 
 4 
 3 
7
 XperiaZ 
 Thương Hào 
 144 
 ThienGia 
 Chính phái 
 3 
 1 
 2 
8
 zQuyDaXoa 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 LongHouse 
 Chính phái 
 2 
 1 
 1 
9
 BaBy 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 2 
 1 
 1 
10
 Mother 
 Thích Khách 
 144 
 LongHouse 
 Chính phái 
 1 
 0 
 1 
11
 HungBaThienHa 
 Thương Hào 
 148 
 ThienGia 
 Tà phái 
 1 
 1 
 0 
12
 Dragonal 
 Đại Phu 
 148 
 ThienGia 
 Tà phái 
 1 
 1 
 0 
13
 SieuOpDo 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 ThienGia 
 Chính phái 
 1 
 1 
 0 
14
 MissFapFap 
 Đại Phu 
 145 
 ThienGia 
 Tà phái 
 3 
 3 
 0 
15
 ParkJiSang 
 Đại Phu 
 144 
 LongHouse 
 Chính phái 
 1 
 1 
 0 
16
 o0oThanLongo0o 
 Đao Khách 
 143 
 LongHouse 
 Tà phái 
 2 
 2 
 0 
17
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 148 
 ThienGia 
 Chính phái 
 1 
 2 
 -1 
18
 Shisa 
 Cung Thủ 
 145 
 ThienGia 
 Chính phái 
 2 
 3 
 -1 
19
 Soha 
 Đao Khách 
 140 
 ThienGia 
 Chính phái 
 3 
 4 
 -1 
20
 BongHongDen 
 Đại Phu 
 139 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 0 
 1 
 -1 
21
 Yui92 
 Không xác định 
 131 
  
 Chính phái 
 0 
 1 
 -1 
22
 HiepSiMu 
 Không xác định 
 143 
 ThienGia 
 Tà phái 
 2 
 4 
 -2 
23
 LewsLews 
 Đao Khách 
 132 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 1 
 3 
 -2 
24
 zKai 
 Thương Hào 
 63 
  
 Tà phái 
 0 
 2 
 -2 
25
 SunHee 
 Cầm Sư 
 143 
 ThienGia 
 Chính phái 
 1 
 5 
 -4 

Trang 0 của 1 | 0 1 |