Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
Giết
Chết
Điểm
1
 ArChilles 
 Kiếm Khách 
 144 
 VipClan 
 Tà phái 
 11 
 0 
 11 
2
 CAOTHAITONG 
 Thương Hào 
 140 
 Akatsuki 
 Tà phái 
 13 
 5 
 8 
3
 ArchitectkZ 
 Kiếm Khách 
 141 
 VipClan 
 Tà phái 
 5 
 2 
 3 
4
 Conkuku 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 VipClan 
 Tà phái 
 3 
 2 
 1 
5
 CAOTHAITO 
 Thương Hào 
 141 
 VipClan 
 Chính phái 
 15 
 14 
 1 
6
 Yukino 
 Kiếm Khách 
 143 
 Akatsuki 
 Chính phái 
 0 
 2 
 -2 
7
 QuanKunKute 
 Hàn Bảo Quân 
 141 
 DiHoaCungClan 
 Tà phái 
 10 
 12 
 -2 
8
 tuhoanthien 
 Hàn Bảo Quân 
 141 
 ThienGia 
 Tà phái 
 0 
 2 
 -2 
9
 CaoMinhThu 
 Thương Hào 
 135 
 ThienGia 
 Chính phái 
 3 
 5 
 -2 
10
 SuYo 
 Đại Phu 
 133 
  
 Chính phái 
 0 
 3 
 -3 
11
 TanSat 
 Đàm Hoa Liên 
 133 
 Akatsuki 
 Chính phái 
 3 
 9 
 -6 
12
 CAO03 
 Đại Phu 
 139 
 VipClan 
 Chính phái 
 2 
 9 
 -7 

Trang 0 của -0 | 0 |