Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
Giết
Chết
Điểm
1
 DaiCa 
 Thích Khách 
 142 
 VipClan 
 Tà phái 
 1 
 0 
 1 
2
 Elise 
 Đao Khách 
 141 
 VipClan 
 Chính phái 
 4 
 3 
 1 
3
 DannieB 
 Cầm Sư 
 144 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 2 
 2 
 0 
4
 TomShneider 
 Đại Phu 
 143 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 1 
 1 
 0 
5
 ChimNulosa 
 Thương Hào 
 142 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 1 
 1 
 0 
6
 INyO 
 Đao Khách 
 131 
 DocHanh 
 Tà phái 
 1 
 1 
 0 
7
 MatthewI 
 Thích Khách 
 143 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 3 
 5 
 -2 

Trang 0 của -0 | 0 |