Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
Giết
Chết
Điểm
1
 zQuyDaXoa 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 6 
 3 
 3 
2
 MissFapFap 
 Đại Phu 
 143 
 ThienGia 
 Tà phái 
 2 
 2 
 0 
3
 ArchitectslZ 
 Cung Thủ 
 141 
 ThienGia 
 Tà phái 
 3 
 3 
 0 
4
 Archdaily 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 ThienGia 
 Chính phái 
 1 
 2 
 -1 
5
 kocangi 
 Thương Hào 
 126 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 0 
 1 
 -1 
6
 MrTi 
 Đàm Hoa Liên 
 118 
  
 Tà phái 
 0 
 1 
 -1 

Trang 0 của -0 | 0 |