Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Bảng xếp hạng tài phú
Thứ tự
Tài khoản
Điểm
1
 bugau090 
 2230 
2
 deptrai 
 1071 
3
 luciphe0168 
 1015 
4
 leesouma01 
 1005 
5
 onlyluzu 
 736 
6
 vuhoailinh 
 557 
7
 lehouyen05 
 479 
8
 KaraneKay1 
 463 
9
 asdasd02 
 429 
10
 zoelng14 
 372 
11
 0912428803 
 357 
12
 nguyennick35 
 343 
13
 anhsonbb 
 340 
14
 thanhvupro2 
 336 
15
 QuachToai81 
 322 
16
 01626853443t 
 322 
17
 cubinh1 
 313 
18
 zhoujuventus 
 289 
19
 nguyennick38 
 286 
20
 Caovantuong 
 272 
21
 teoteo1 
 243 
22
 hoaiquyen 
 229 
23
 selina8898 
 222 
24
 nhoxcoi1102 
 210 
25
 ducloe 
 200