Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Bảng xếp hạng tài phú
Thứ tự
Tài khoản
Điểm
1
 bugau090 
 2144 
2
 deptrai 
 1099 
3
 luciphe0168 
 1015 
4
 onlyluzu 
 736 
5
 leesouma01 
 612 
6
 vuhoailinh 
 557 
7
 KaraneKay1 
 435 
8
 asdasd02 
 429 
9
 zoelng14 
 372 
10
 nguyennick35 
 343 
11
 QuachToai81 
 322 
12
 cubinh1 
 313 
13
 zhoujuventus 
 289 
14
 nguyennick38 
 286 
15
 teoteo1 
 243 
16
 hoaiquyen 
 229 
17
 selina8898 
 222 
18
 nhoxcoi1102 
 210 
19
 anhsonbb 
 209 
20
 ducloe 
 200 
21
 0912428803 
 172 
22
 vananh1992 
 172 
23
 tkphamanhtu 
 170 
24
 yeuemnhjeu12 
 162 
25
 vanson141221 
 146