Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Bảng xếp hạng tài phú
Thứ tự
Tài khoản
Điểm
1
 bugau090 
 2144 
2
 deptrai 
 1082 
3
 luciphe0168 
 1015 
4
 onlyluzu 
 736 
5
 leesouma01 
 597 
6
 asdasd02 
 429 
7
 zoelng14 
 372 
8
 KaraneKay1 
 363 
9
 nguyennick35 
 343 
10
 QuachToai81 
 322 
11
 cubinh1 
 313 
12
 nguyennick38 
 286 
13
 zhoujuventus 
 286 
14
 teoteo1 
 243 
15
 hoaiquyen 
 229 
16
 selina8898 
 222 
17
 vanson141221 
 146 
18
 hojunjenny 
 143 
19
 khoadiep789 
 143 
20
 mrtdz01 
 143 
21
 vuhoailinh 
 143 
22
 anhsonbb 
 136 
23
 ele7en 
 136 
24
 nguyenthithu 
 132 
25
 0977074986 
 124