Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 Soha 
 Đao Khách 
 147 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,591,776 
 2 
50
 Inuha 
 Kiếm Khách 
 147 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,639,943 
 2 
51
 AtheLstan 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 9 
 1,754,902 
 2 
52
 James 
 Thương Hào 
 146 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 1,704,051 
 2 
53
 FOGxFOGxFOG 
 Kiếm Khách 
 146 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 1,742,120 
 2 
54
 Naoz 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 1,677,619 
 2 
55
 OneLike 
 Kiếm Khách 
 146 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 1,582,141 
 2 
56
 vananh92 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
  
 Tà phái 
 9 
 1,003,660 
 2 
57
 Shubi 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,581,360 
 2 
58
 FearOfGods 
 Đại Phu 
 146 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 986,332 
 2 
59
 Shubaru 
 Đại Phu 
 145 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,512,808 
 2 
60
 MrPlayBoyNo1 
 Thích Khách 
 145 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,504,474 
 2 
61
 denden 
 Thương Hào 
 145 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 2,052,555 
 2 
62
 AndyNguyen 
 Đàm Hoa Liên 
 145 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 1,716,264 
 2 
63
 TieuMinh 
 Thương Hào 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 875,029 
 2 
64
 BullsG 
 Kiếm Khách 
 145 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,643,453 
 2 
65
 SunHee 
 Cầm Sư 
 145 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,319,977 
 2 
66
 NuSatThu 
 Thích Khách 
 144 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 604,318 
 2 
67
 Yura1412 
 Diệu Yến 
 144 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,548,561 
 2 
68
 dendoi 
 Đại Phu 
 144 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 1,742,610 
 2 
69
 ArChilles 
 Kiếm Khách 
 144 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,240,694 
 2 
70
 TayDamThep 
 Quyền Sư 
 144 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 916,934 
 2 
71
 PiGirls 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,295,752 
 2 
72
 Durt 
 Đại Phu 
 144 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,078,486 
 2 

Trang 2 của 469 | 0 1 2 3 4 |