Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 VuongCongTu 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 827,867 
 2 
50
 denden 
 Thương Hào 
 147 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 2,817,317 
 2 
51
 VVhich 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 LongHouse 
 Tà phái 
 9 
 1,714,498 
 2 
52
 Conkiki 
 Diệu Yến 
 147 
 DiHoaCungClan 
 Tà phái 
 9 
 1,579,310 
 2 
53
 Conkoko 
 Đao Khách 
 147 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,534,763 
 2 
54
 Conkeke 
 Đại Phu 
 147 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,529,689 
 2 
55
 1StSona 
 Đại Phu 
 147 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 1,507,684 
 2 
56
 ArChilles 
 Kiếm Khách 
 147 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,638,243 
 2 
57
 PiGirls 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,653,465 
 2 
58
 Sagittarius 
 Thương Hào 
 147 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 1,731,944 
 2 
59
 HoaAnhTuc 
 Đại Phu 
 147 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,534,822 
 2 
60
 Shubi 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,611,848 
 2 
61
 ThuyLinh19 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 2,178,897 
 2 
62
 dendoi 
 Đại Phu 
 147 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 2,328,619 
 2 
63
 TinhYeuHoaGio 
 Thích Khách 
 147 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 1,525,717 
 2 
64
 ChiChi19 
 Đao Khách 
 147 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,741,309 
 2 
65
 Yura1412 
 Diệu Yến 
 147 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,740,469 
 2 
66
 Lady 
 Kiếm Khách 
 147 
 DiHoaCungClan 
 Tà phái 
 9 
 1,370,536 
 2 
67
 AtheLstan 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 9 
 1,717,102 
 2 
68
 James 
 Thương Hào 
 146 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 1,704,051 
 2 
69
 zOkita 
 Đại Phu 
 146 
 DiHoaCungClan 
 Chính phái 
 9 
 1,139,219 
 2 
70
 Naoz 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 1,677,619 
 2 
71
 OneLike 
 Kiếm Khách 
 146 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 1,582,141 
 2 
72
 ThomBo 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 1,172,197 
 2 

Trang 2 của 522 | 0 1 2 3 4 |