Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 MasterYi 
 Thích Khách 
 148 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,215,513 
 2 
50
 Monkute 
 Cung Thủ 
 148 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 968,762 
 2 
51
 Wind 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,961,682 
 2 
52
 HannahPhamz 
 Thương Hào 
 148 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,232,126 
 2 
53
 ChiChi19 
 Đao Khách 
 148 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,991,888 
 2 
54
 KenRock 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 1,046,790 
 2 
55
 dendoi 
 Đại Phu 
 148 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 2,743,701 
 2 
56
 HuongTram 
 Đại Phu 
 148 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 942,415 
 2 
57
 RedFlavor 
 Thương Hào 
 148 
  
 Chính phái 
 9 
 1,843,617 
 2 
58
 AlecNguyen 
 Đao Khách 
 148 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 2,566,384 
 2 
59
 NinzaTocXanh 
 Thích Khách 
 148 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 877,928 
 2 
60
 Soha 
 Đao Khách 
 148 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,650,801 
 2 
61
 Inuha 
 Kiếm Khách 
 148 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,700,398 
 2 
62
 NhinGiKu 
 Thương Hào 
 148 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,018,439 
 2 
63
 CaMapSauRang 
 Đao Khách 
 148 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 2,419,477 
 2 
64
 zOkita 
 Đại Phu 
 148 
 DiHoaCungClan 
 Chính phái 
 9 
 1,343,710 
 2 
65
 VuongCongTu 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 827,867 
 2 
66
 VVhich 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 LongHouse 
 Tà phái 
 9 
 1,714,498 
 2 
67
 Shubi 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,629,652 
 2 
68
 1StSona 
 Đại Phu 
 147 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 1,507,724 
 2 
69
 Sagittarius 
 Thương Hào 
 147 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 1,727,044 
 2 
70
 Durt 
 Đại Phu 
 147 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 1,645,205 
 2 
71
 TinhYeuHoaGio 
 Thích Khách 
 147 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 1,525,717 
 2 
72
 Yura1412 
 Diệu Yến 
 147 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,785,452 
 2 

Trang 2 của 559 | 0 1 2 3 4 |