Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 0oThEnDo0 
 Cầm Sư 
 143 
 MalibuClub 
 Chính phái 
 9 
 281,933 
 1 
50
 TinhYeuHoaGio 
 Thích Khách 
 143 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 236,947 
 1 
51
 TruongPhj 
 Đao Khách 
 142 
 HaLongClub 
 Tà phái 
 9 
 421,039 
 1 
52
 BeBuongBinh 
 Đại Phu 
 142 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 340,614 
 1 
53
 ConHuyenMy 
 Đại Phu 
 142 
 FamilyHM 
 Tà phái 
 9 
 307,960 
 1 
54
 ParkJiSang 
 Đại Phu 
 142 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 381,400 
 1 
55
 HuyetKiem 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 389,783 
 1 
56
 Bigau 
 Đại Phu 
 142 
 MalibuClub 
 Tà phái 
 9 
 270,589 
 1 
57
  KingOfWar  
 Cung Thủ 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 468,457 
 1 
58
 DuyHung 
 Thương Hào 
 141 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 273,343 
 1 
59
 BlaBla 
 Thương Hào 
 141 
 TuHoiQuan 
 Tà phái 
 9 
 302,498 
 1 
60
 KiemKhach 
 Kiếm Khách 
 141 
 MalibuClub 
 Chính phái 
 9 
 300,432 
 1 
61
 Rotk 
 Kiếm Khách 
 141 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 480,966 
 1 
62
 Titania 
 Đao Khách 
 141 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 341,997 
 1 
63
 TodoLoki 
 Quyền Sư 
 141 
 TuHoiQuan 
 Tà phái 
 9 
 252,292 
 1 
64
 Jack 
 Đại Phu 
 140 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 9 
 162,040 
 1 
65
 ThienMa 
 Đao Khách 
 140 
 FullHouse 
 Chính phái 
 9 
 583,682 
 1 
66
 BullsG 
 Kiếm Khách 
 139 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 8 
 696,421 
 1 
67
 Jessica 
 Đàm Hoa Liên 
 138 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 8 
 753,514 
 1 
68
 MacSexy 
 Đàm Hoa Liên 
 137 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 8 
 299,169 
 1 
69
  CamTu  
 Cầm Sư 
 137 
 King 
 Tà phái 
 8 
 252,997 
 1 
70
  ProA  
 Thương Hào 
 137 
 TuHoiQuan 
 Tà phái 
 8 
 194,372 
 1 
71
 HellBoy 
 Đao Khách 
 137 
 TuHoiQuan 
 Tà phái 
 8 
 218,812 
 1 
72
 GaiLangCh0i 
 Thương Hào 
 137 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 8 
 272,571 
 1 

Trang 2 của 302 | 0 1 2 3 4 |