Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 HuongTram 
 Đại Phu 
 144 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 619,285 
 2 
50
 HiDeo 
 Kiếm Khách 
 144 
 AcidNucleic 
 Chính phái 
 9 
 4,457 
 2 
51
 ArchitectsZ 
 Thích Khách 
 143 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,304,774 
 2 
52
 Jack 
 Đại Phu 
 143 
 ShopBanhMiNi 
 Tà phái 
 9 
 283,121 
 2 
53
 VVhich 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 LongHouse 
 Tà phái 
 9 
 1,530,777 
 2 
54
 VVhy 
 Kiếm Khách 
 142 
 LongHouse 
 Tà phái 
 9 
 1,532,372 
 2 
55
  Yura  
 Kiếm Khách 
 142 
 King 
 Chính phái 
 9 
 1,354,224 
 2 
56
 BeBuongBinh 
 Đại Phu 
 142 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 772,636 
 2 
57
 MacSexy 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 845,208 
 2 
58
  HeavenOfHell  
 Cung Thủ 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 1,200,803 
 2 
59
 Soha 
 Đao Khách 
 141 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 931,432 
 2 
60
 SunsetGlow 
 Đàm Hoa Liên 
 141 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 9 
 1,257,791 
 2 
61
 Inuha 
 Kiếm Khách 
 141 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 935,484 
 2 
62
 OneLike 
 Kiếm Khách 
 140 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 1,121,417 
 2 
63
 Titania 
 Đao Khách 
 140 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 452,907 
 2 
64
 DiemXuyen 
 Đàm Hoa Liên 
 138 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 8 
 962,273 
 2 
65
 VuongCongTu 
 Đàm Hoa Liên 
 138 
 Phoenix 
 Tà phái 
 8 
 500,983 
 2 
66
 MrPlayBoyNo1 
 Thích Khách 
 138 
 HuyetLong 
 Tà phái 
 8 
 719,024 
 2 
67
 Shubi 
 Đàm Hoa Liên 
 137 
 ThienGia 
 Chính phái 
 8 
 824,790 
 2 
68
 MinhLong 
 Thương Hào 
 135 
  
 Chính phái 
 8 
 754,081 
 2 
69
  MaTuoc  
 Đàm Hoa Liên 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 727,654 
 2 
70
 o0oThanLongo0o 
 Đao Khách 
 146 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 561,335 
 1 
71
 JoKerr 
 Thương Hào 
 144 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 571,458 
 1 
72
 NguyetLinh 
 Cầm Sư 
 144 
 King 
 Tà phái 
 9 
 327,518 
 1 

Trang 2 của 415 | 0 1 2 3 4 |