Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 FOGxFOGxFOG 
 Kiếm Khách 
 147 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 1,926,220 
 2 
50
 Sagittarius 
 Thương Hào 
 147 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 1,731,884 
 2 
51
 BullsG 
 Kiếm Khách 
 147 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,926,207 
 2 
52
 Shubi 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,611,848 
 2 
53
 TinhYeuHoaGio 
 Thích Khách 
 147 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 1,525,717 
 2 
54
 Yura1412 
 Diệu Yến 
 147 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,738,867 
 2 
55
 AtheLstan 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 9 
 1,717,102 
 2 
56
 James 
 Thương Hào 
 146 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 1,704,051 
 2 
57
 dendoi 
 Đại Phu 
 146 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 1,885,026 
 2 
58
 Naoz 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 1,677,619 
 2 
59
 OneLike 
 Kiếm Khách 
 146 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 1,582,141 
 2 
60
 ThomBo 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,144,383 
 2 
61
 vananh92 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
  
 Tà phái 
 9 
 1,003,660 
 2 
62
 denden 
 Thương Hào 
 146 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 2,397,621 
 2 
63
 ArChilles 
 Kiếm Khách 
 146 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,558,231 
 2 
64
 PiGirls 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,585,912 
 2 
65
 HoaAnhTuc 
 Đại Phu 
 146 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,375,395 
 2 
66
 Shubaru 
 Đại Phu 
 146 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,536,592 
 2 
67
 AndyNguyen 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 1,870,030 
 2 
68
 FearOfGods 
 Đại Phu 
 146 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 991,224 
 2 
69
 MrPlayBoyNo1 
 Thích Khách 
 146 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,550,129 
 2 
70
 SunHee 
 Cầm Sư 
 145 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,418,816 
 2 
71
 Conkuku 
 Đàm Hoa Liên 
 145 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,365,115 
 2 
72
 BadGirls 
 Thích Khách 
 145 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,530,654 
 2 

Trang 2 của 494 | 0 1 2 3 4 |