Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
49
 BeBuongBinh 
 Đại Phu 
 144 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 463,805 
 1 
50
 DaiKa 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 MalibuClub 
 Chính phái 
 9 
 977 
 1 
51
 NhinGiKu 
 Thương Hào 
 144 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 1,512,117 
 1 
52
 JoKerr 
 Thương Hào 
 144 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 525,036 
 1 
53
 AnCuop 
 Thích Khách 
 144 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 9 
 834,287 
 1 
54
 ConHuyenMy 
 Đại Phu 
 144 
 FamilyHM 
 Tà phái 
 9 
 281,130 
 1 
55
 LucTuyetKy 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 954,330 
 1 
56
 DienMayXanh 
 Thương Hào 
 143 
 King 
 Tà phái 
 9 
 333,926 
 1 
57
  TieuBach1412  
 Kiếm Khách 
 143 
 King 
 Tà phái 
 9 
 1,312,244 
 1 
58
 Titania 
 Đao Khách 
 143 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 312,333 
 1 
59
 MacSexy 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 425,483 
 1 
60
 TayDamThep 
 Quyền Sư 
 143 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 115,681 
 1 
61
 0oThEnDo0 
 Cầm Sư 
 143 
 MalibuClub 
 Chính phái 
 9 
 281,933 
 1 
62
 TruongPhj 
 Đao Khách 
 143 
 HaLongClub 
 Tà phái 
 9 
 403,099 
 1 
63
 HuyetKiem 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 473,914 
 1 
64
 Durt 
 Đại Phu 
 142 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 424,799 
 1 
65
 Chippi 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 1,166,808 
 1 
66
 Bigau 
 Đại Phu 
 142 
 MalibuClub 
 Tà phái 
 9 
 270,589 
 1 
67
 LyMacSau 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 PilldeerClub 
 Chính phái 
 9 
 577,500 
 1 
68
 VVhich 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 LongHouse 
 Tà phái 
 9 
 854,560 
 1 
69
 VVhy 
 Kiếm Khách 
 141 
 LongHouse 
 Tà phái 
 9 
 858,972 
 1 
70
  KingOfWar  
 Cung Thủ 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 468,457 
 1 
71
 DuyHung 
 Thương Hào 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 273,343 
 1 
72
 BlaBla 
 Thương Hào 
 141 
 TuHoiQuan 
 Tà phái 
 9 
 302,498 
 1 

Trang 2 của 352 | 0 1 2 3 4 |