Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 MissFapFap 
 Đại Phu 
 145 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 726,986 
 2 
26
 Dort 
 Đao Khách 
 145 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 694,972 
 2 
27
 Mira 
 Thích Khách 
 145 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 1,566,170 
 2 
28
 XperiaZ 
 Thương Hào 
 144 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,662,651 
 2 
29
 TinhYeuHoaGio 
 Thích Khách 
 144 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 437,068 
 2 
30
 Sagittarius 
 Thương Hào 
 144 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 1,061,033 
 2 
31
 Mother 
 Thích Khách 
 144 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 1,261,192 
 2 
32
 1StRiven 
 Đao Khách 
 144 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 566,925 
 2 
33
 zQuySaTang 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 9 
 1,754,383 
 2 
34
 HiDeo 
 Kiếm Khách 
 143 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 948,269 
 2 
35
 1StSona 
 Đại Phu 
 143 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 266,357 
 2 
36
 Archdaily 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,092,820 
 2 
37
 Natsu 
 Kiếm Khách 
 142 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 964,634 
 2 
38
  Yura  
 Kiếm Khách 
 142 
 King 
 Chính phái 
 9 
 1,354,224 
 2 
39
 QuyDaXoa 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 460,899 
 2 
40
  HeavenOfHell  
 Cung Thủ 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 1,200,803 
 2 
41
 Rotk 
 Kiếm Khách 
 140 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 685,488 
 2 
42
 VanCanKhon 
 Kiếm Khách 
 140 
 MalibuClub 
 Tà phái 
 9 
 1,638,053 
 2 
43
 MinhLong 
 Thương Hào 
 135 
  
 Chính phái 
 8 
 754,081 
 2 
44
 Jack 
 Đại Phu 
 127 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 7 
 143,742 
 2 
45
  MaTuoc  
 Đàm Hoa Liên 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 727,654 
 2 
46
 Bugau 
 Thương Hào 
 145 
 MalibuClub 
 Chính phái 
 9 
 1,703,607 
 1 
47
 ParkJiSang 
 Đại Phu 
 144 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 441,312 
 1 
48
 NguyetLinh 
 Cầm Sư 
 144 
 King 
 Tà phái 
 9 
 327,518 
 1 

Trang 1 của 352 | 0 1 2 3 |