Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 Luciper 
 Đại Phu 
 146 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,234,774 
 3 
26
 Shisa 
 Cung Thủ 
 146 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,104,662 
 3 
27
 OumaKyubi 
 Đàm Hoa Liên 
 145 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,669,356 
 3 
28
 XperiaZ 
 Thương Hào 
 145 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,490,172 
 3 
29
 zNguyenMinhz 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 3,322,860 
 3 
30
 SatthuMauRong 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,732,488 
 3 
31
 Suzii 
 Kiếm Khách 
 149 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,517,780 
 2 
32
 Mother 
 Thích Khách 
 149 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 1,822,865 
 2 
33
 BullsG 
 Kiếm Khách 
 149 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 2,268,583 
 2 
34
 0oThEnDo0 
 Cầm Sư 
 149 
 Phoenix 
 Chính phái 
 9 
 907,305 
 2 
35
 xJokerx 
 Kiếm Khách 
 148 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 1,689,385 
 2 
36
 Monkute 
 Cung Thủ 
 148 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 968,762 
 2 
37
 1StRiven 
 Đao Khách 
 148 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 1,176,835 
 2 
38
 KenRock 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 1,046,790 
 2 
39
 HuongTram 
 Đại Phu 
 148 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 942,415 
 2 
40
 HannahPhamz 
 Thương Hào 
 148 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,208,660 
 2 
41
 Wind 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 PilldeerClub 
 Chính phái 
 9 
 1,942,563 
 2 
42
 RedFlavor 
 Thương Hào 
 148 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,843,617 
 2 
43
 xXKiemMaXx 
 Kiếm Khách 
 148 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 2,073,052 
 2 
44
 NinzaTocXanh 
 Thích Khách 
 148 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 877,928 
 2 
45
 Conkuku 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,777,659 
 2 
46
 NhinGiKu 
 Thương Hào 
 148 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,015,799 
 2 
47
 Soha 
 Đao Khách 
 147 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,623,539 
 2 
48
 Inuha 
 Kiếm Khách 
 147 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,682,889 
 2 

Trang 1 của 522 | 0 1 2 3 |