Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 FearOfTears 
 Thích Khách 
 141 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 2,150,560 
 3 
26
 Luciper 
 Đại Phu 
 140 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,033,353 
 3 
27
 Mother 
 Thích Khách 
 149 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 1,810,665 
 2 
28
 XperiaZ 
 Thương Hào 
 149 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,255,927 
 2 
29
 Chippi 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 2,874,521 
 2 
30
 SatthuMauRong 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,503,102 
 2 
31
 ArchitectsZ 
 Thích Khách 
 149 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,926,066 
 2 
32
 0oThEnDo0 
 Cầm Sư 
 148 
 Phoenix 
 Chính phái 
 9 
 896,474 
 2 
33
 xJokerx 
 Kiếm Khách 
 148 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 1,678,785 
 2 
34
 Monkute 
 Cung Thủ 
 148 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 958,136 
 2 
35
 Suzii 
 Kiếm Khách 
 148 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,293,678 
 2 
36
 Wind 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 PilldeerClub 
 Chính phái 
 9 
 1,942,483 
 2 
37
 KenRock 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 1,037,597 
 2 
38
 HuongTram 
 Đại Phu 
 148 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 931,556 
 2 
39
 RedFlavor 
 Thương Hào 
 148 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,843,617 
 2 
40
 1StSona 
 Đại Phu 
 147 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 1,507,644 
 2 
41
 NhinGiKu 
 Thương Hào 
 147 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,009,959 
 2 
42
 VuongCongTu 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 817,377 
 2 
43
 NinzaTocXanh 
 Thích Khách 
 147 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 826,853 
 2 
44
 Sagittarius 
 Thương Hào 
 147 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 1,731,884 
 2 
45
 VVhich 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 LongHouse 
 Tà phái 
 9 
 1,702,358 
 2 
46
 1StRiven 
 Đao Khách 
 147 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 996,658 
 2 
47
 HannahPhamz 
 Thương Hào 
 147 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,082,327 
 2 
48
 TinhYeuHoaGio 
 Thích Khách 
 147 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 1,520,243 
 2 

Trang 1 của 469 | 0 1 2 3 |