Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 LuongAiVy 
 Đại Phu 
 146 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,364,984 
 3 
26
 OumaKyubi 
 Đàm Hoa Liên 
 145 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,669,356 
 3 
27
 XperiaZ 
 Thương Hào 
 144 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,478,870 
 3 
28
 ArchitectsZ 
 Thích Khách 
 143 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,116,743 
 3 
29
 Chippi 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 3,309,381 
 3 
30
 SatthuMauRong 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,716,819 
 3 
31
 Suzii 
 Kiếm Khách 
 149 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,492,849 
 2 
32
 Mother 
 Thích Khách 
 149 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 1,822,845 
 2 
33
 0oThEnDo0 
 Cầm Sư 
 149 
 Phoenix 
 Chính phái 
 9 
 907,305 
 2 
34
 xJokerx 
 Kiếm Khách 
 148 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 1,689,385 
 2 
35
 Monkute 
 Cung Thủ 
 148 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 968,762 
 2 
36
 KenRock 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 1,046,790 
 2 
37
 1StRiven 
 Đao Khách 
 148 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 1,165,004 
 2 
38
 HuongTram 
 Đại Phu 
 148 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 942,415 
 2 
39
 HannahPhamz 
 Thương Hào 
 148 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,203,702 
 2 
40
 Wind 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 PilldeerClub 
 Chính phái 
 9 
 1,942,483 
 2 
41
 RedFlavor 
 Thương Hào 
 148 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,843,617 
 2 
42
 NinzaTocXanh 
 Thích Khách 
 148 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 877,928 
 2 
43
 NhinGiKu 
 Thương Hào 
 148 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,015,799 
 2 
44
 Soha 
 Đao Khách 
 147 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,623,539 
 2 
45
 Inuha 
 Kiếm Khách 
 147 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,683,189 
 2 
46
 VuongCongTu 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 827,867 
 2 
47
 VVhich 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 LongHouse 
 Tà phái 
 9 
 1,714,498 
 2 
48
 1StSona 
 Đại Phu 
 147 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 1,507,644 
 2 

Trang 1 của 494 | 0 1 2 3 |