Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
25
 Natsu 
 Kiếm Khách 
 147 
  
 Chính phái 
 9 
 2,123,787 
 3 
26
 LuongAiVy 
 Đại Phu 
 147 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,383,524 
 3 
27
 OumaKyubi 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,687,357 
 3 
28
 XperiaZ 
 Thương Hào 
 145 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,561,826 
 3 
29
 SatthuMauRong 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,805,048 
 3 
30
 Suzii 
 Kiếm Khách 
 143 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,663,071 
 3 
31
 zNguyenMinhz 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 3,322,860 
 3 
32
 BullsG 
 Kiếm Khách 
 149 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 2,545,697 
 2 
33
 Mother 
 Thích Khách 
 149 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 1,822,865 
 2 
34
 ArChilles 
 Kiếm Khách 
 149 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,900,240 
 2 
35
 PiGirls 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,923,310 
 2 
36
 Conkuku 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,967,353 
 2 
37
 HoaAnhTuc 
 Đại Phu 
 149 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,800,318 
 2 
38
 Conkiki 
 Diệu Yến 
 149 
 DiHoaCungClan 
 Tà phái 
 9 
 1,745,390 
 2 
39
 Conkoko 
 Đao Khách 
 149 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,722,957 
 2 
40
 Conkeke 
 Đại Phu 
 149 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,709,040 
 2 
41
 xXKiemMaXx 
 Kiếm Khách 
 149 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,202,942 
 2 
42
 0oThEnDo0 
 Cầm Sư 
 149 
 Phoenix 
 Chính phái 
 9 
 907,305 
 2 
43
 denden 
 Thương Hào 
 149 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 3,230,334 
 2 
44
 1StRiven 
 Đao Khách 
 149 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 1,283,356 
 2 
45
 xJokerx 
 Kiếm Khách 
 148 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 1,689,385 
 2 
46
 ThuyLinh19 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 2,432,580 
 2 
47
 BadGirls 
 Thích Khách 
 148 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,908,838 
 2 
48
 Lady 
 Kiếm Khách 
 148 
 DiHoaCungClan 
 Tà phái 
 9 
 1,628,797 
 2 

Trang 1 của 559 | 0 1 2 3 |