Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 FearOfAngels 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 2,867,638 
 4 
2
 SieuOpDo 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,664,380 
 4 
3
 FearOfGod 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 3,000,162 
 4 
4
 Archdaily 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,765,375 
 3 
5
 Suzyy 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,376,577 
 3 
6
 OumaKyubi 
 Đàm Hoa Liên 
 145 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,669,356 
 3 
7
 Chippi 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 3,309,381 
 3 
8
 SatthuMauRong 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,716,819 
 3 
9
 KenRock 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 1,046,790 
 2 
10
 Wind 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 PilldeerClub 
 Chính phái 
 9 
 1,942,483 
 2 
11
 VuongCongTu 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 827,867 
 2 
12
 VVhich 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 LongHouse 
 Tà phái 
 9 
 1,714,498 
 2 
13
 Shubi 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,611,848 
 2 
14
 AtheLstan 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 9 
 1,717,102 
 2 
15
 Naoz 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 1,677,619 
 2 
16
 ThomBo 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,144,383 
 2 
17
 vananh92 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
  
 Tà phái 
 9 
 1,003,660 
 2 
18
 PiGirls 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,585,932 
 2 
19
 AndyNguyen 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 1,870,050 
 2 
20
 Conkuku 
 Đàm Hoa Liên 
 145 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,365,115 
 2 
21
 ThuyLinh19 
 Đàm Hoa Liên 
 145 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 1,901,028 
 2 
22
 MacSexy 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 1,598,879 
 2 
23
 DiemXuyen 
 Đàm Hoa Liên 
 140 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 1,086,004 
 2 
24
  MaTuoc  
 Đàm Hoa Liên 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 727,654 
 2 

Trang 0 của 39 | 0 1 2 |