Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Princess 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 LongHouse 
 Tà phái 
 9 
 1,713,741 
 2 
2
 zTrucLinhz 
 Đàm Hoa Liên 
 145 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 1,579,514 
 2 
3
 zQuyDaXoa 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 1,725,414 
 2 
4
 SieuOpDo 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 671,950 
 2 
5
 Wind 
 Đàm Hoa Liên 
 141 
 PilldeerClub 
 Chính phái 
 9 
 1,200,514 
 2 
6
 Yeuemsuotdoi 
 Đàm Hoa Liên 
 141 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 764,885 
 2 
7
 zQuySaTang 
 Đàm Hoa Liên 
 139 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 8 
 1,593,264 
 2 
8
  MaTuoc  
 Đàm Hoa Liên 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 727,654 
 2 
9
 DaiKa 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 MalibuClub 
 Chính phái 
 9 
 581,473 
 1 
10
 LucTuyetKy 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 954,330 
 1 
11
 vananh92 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 361,640 
 1 
12
 HuyetKiem 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 389,783 
 1 
13
 Jessica 
 Đàm Hoa Liên 
 138 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 8 
 753,514 
 1 
14
 MacSexy 
 Đàm Hoa Liên 
 137 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 8 
 299,169 
 1 
15
 QuyDaXoa 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 9 
 161,633 
 0 
16
 FireFly 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 345,139 
 0 
17
 ThichDuThu 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 Nothing 
 Tà phái 
 9 
 412,854 
 0 
18
 Archdaily 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 276,398 
 0 
19
 DocCoVoTinh 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 LegendOf 
 Chính phái 
 9 
 226,390 
 0 
20
 BuiDoi 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 MalibuClub 
 Chính phái 
 9 
 172,873 
 0 
21
 ViTieuBao 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 185,544 
 0 
22
 Rino 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 Canabis 
 Chính phái 
 9 
 158,452 
 0 
23
 LyMacSau 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 56,177 
 0 
24
  Blackwindow  
 Đàm Hoa Liên 
 142 
  
 Chính phái 
 9 
 186,545 
 0 

Trang 0 của 24 | 0 1 2 |