Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 FearOfAngels 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 3,205,126 
 4 
2
 SieuOpDo 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,697,541 
 4 
3
 NoLimited 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 3,246,719 
 4 
4
 Archdaily 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,920,797 
 4 
5
 Suzyy 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,398,925 
 3 
6
 OumaKyubi 
 Đàm Hoa Liên 
 145 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,669,356 
 3 
7
 zNguyenMinhz 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 3,322,860 
 3 
8
 SatthuMauRong 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,732,488 
 3 
9
 KenRock 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 1,046,790 
 2 
10
 Wind 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 PilldeerClub 
 Chính phái 
 9 
 1,942,563 
 2 
11
 Conkuku 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,777,659 
 2 
12
 VuongCongTu 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 827,867 
 2 
13
 VVhich 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 LongHouse 
 Tà phái 
 9 
 1,714,498 
 2 
14
 PiGirls 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,653,465 
 2 
15
 Shubi 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,611,848 
 2 
16
 ThuyLinh19 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 2,178,897 
 2 
17
 AtheLstan 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 9 
 1,717,102 
 2 
18
 Naoz 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 1,677,619 
 2 
19
 ThomBo 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 1,172,197 
 2 
20
 vananh92 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
  
 Tà phái 
 9 
 1,003,660 
 2 
21
 AndyNguyen 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
  
 Tà phái 
 9 
 1,909,197 
 2 
22
 MacSexy 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 1,639,283 
 2 
23
 DiemXuyen 
 Đàm Hoa Liên 
 140 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 1,086,004 
 2 
24
  MaTuoc  
 Đàm Hoa Liên 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 727,654 
 2 

Trang 0 của 41 | 0 1 2 |