Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 LieuHien 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 3,347,674 
 4 
2
 SieuOpDo 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,877,059 
 4 
3
 NoLimited 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 3,245,203 
 4 
4
 Rekz 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 3,349,662 
 4 
5
 Suzyy 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,506,280 
 3 
6
 OumaKyubi 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,687,357 
 3 
7
 SatthuMauRong 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,805,048 
 3 
8
 zNguyenMinhz 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 3,322,860 
 3 
9
 PiGirls 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,923,310 
 2 
10
 Conkuku 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,967,353 
 2 
11
 ThuyLinh19 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 2,432,580 
 2 
12
 Wind 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,961,682 
 2 
13
 KenRock 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 1,046,790 
 2 
14
 VuongCongTu 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 827,867 
 2 
15
 VVhich 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 LongHouse 
 Tà phái 
 9 
 1,714,498 
 2 
16
 Shubi 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,629,652 
 2 
17
 AndyNguyen 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,940,464 
 2 
18
 AtheLstan 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 9 
 1,717,262 
 2 
19
 Naoz 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 1,677,619 
 2 
20
 vananh92 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
  
 Tà phái 
 9 
 1,003,660 
 2 
21
 KienTruc 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 1,318,563 
 2 
22
 MacSexy 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 1,651,548 
 2 
23
 DiemXuyen 
 Đàm Hoa Liên 
 141 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,120,303 
 2 
24
  MaTuoc  
 Đàm Hoa Liên 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 727,654 
 2 

Trang 0 của 44 | 0 1 2 |