Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 FearOfAngels 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 2,286,805 
 3 
2
 SieuOpDo 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,873,406 
 3 
3
 FearOfGod 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 2,429,016 
 3 
4
 Suzyy 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,882,959 
 2 
5
 Archdaily 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,877,323 
 2 
6
 zMaThanKiemz 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 9 
 2,150,932 
 2 
7
 Wind 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 PilldeerClub 
 Chính phái 
 9 
 1,937,683 
 2 
8
 vananh92 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
  
 Tà phái 
 9 
 1,003,660 
 2 
9
 SatthuMauRong 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,086,790 
 2 
10
 Chippi 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 2,170,706 
 2 
11
 AtheLstan 
 Đàm Hoa Liên 
 145 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 1,761,996 
 2 
12
 KenRock 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 670,151 
 2 
13
 VVhich 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 LongHouse 
 Tà phái 
 9 
 1,530,777 
 2 
14
 MacSexy 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 845,208 
 2 
15
 SunsetGlow 
 Đàm Hoa Liên 
 141 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 9 
 1,257,791 
 2 
16
 DiemXuyen 
 Đàm Hoa Liên 
 138 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 8 
 962,273 
 2 
17
 VuongCongTu 
 Đàm Hoa Liên 
 138 
 Phoenix 
 Tà phái 
 8 
 500,983 
 2 
18
 Shubi 
 Đàm Hoa Liên 
 137 
 ThienGia 
 Chính phái 
 8 
 824,790 
 2 
19
  MaTuoc  
 Đàm Hoa Liên 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 727,654 
 2 
20
 DaiKa 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 MalibuClub 
 Chính phái 
 9 
 977 
 1 
21
 LucTuyetKy 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 954,330 
 1 
22
 MinhNguyet 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 338,946 
 1 
23
 AndyNguyen 
 Đàm Hoa Liên 
 143 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 990,914 
 1 
24
 HuyetKiem 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 473,914 
 1 

Trang 0 của 33 | 0 1 2 |