Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 ToiYeuVN2017 
 Hàn Bảo Quân 
 141 
 LegendOf 
 Tà phái 
 9 
 333,910 
 0 
2
 MeHuyenMy 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 FamilyHM 
 Tà phái 
 9 
 104,640 
 0 
3
 MyMy 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 11,141 
 0 
4
 Dangquan 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 Nothing 
 Tà phái 
 9 
 224,744 
 0 
5
 HanQuan 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 MalibuClub 
 Tà phái 
 9 
 174,412 
 0 
6
 BuBu 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 Pentakill 
 Chính phái 
 9 
 41,694 
 0 
7
 tuhoanthien 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 118,587 
 0 
8
 IHanBaoQuanI 
 Hàn Bảo Quân 
 139 
 VipClan 
 Tà phái 
 8 
 165,181 
 0 
9
 HimeMiya 
 Hàn Bảo Quân 
 139 
 Eraser 
 Chính phái 
 8 
 170,691 
 0 
10
 HanBiKwanG 
 Hàn Bảo Quân 
 138 
  
 Tà phái 
 8 
 80,420 
 0 
11
 Le0000 
 Hàn Bảo Quân 
 137 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 8 
 67,389 
 0 
12
 MrHan 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
  
 Tà phái 
 8 
 31,264 
 0 
13
 WTFHBQ 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
 WTFBangHoi 
 Tà phái 
 8 
 61,025 
 0 
14
 CoCaCoLa 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
  
 Tà phái 
 7 
 10,704 
 0 
15
 ThichTheThao 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 8 
 56,523 
 0 
16
 HanBaoDam 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
 TinhBan 
 Tà phái 
 8 
 18,000 
 0 
17
 WTFHBQ1 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
 WTFBangHoi 
 Tà phái 
 7 
 39,121 
 0 
18
 Zgoky 
 Hàn Bảo Quân 
 133 
  
 Chính phái 
 8 
 24,646 
 0 
19
 KeHoachB 
 Hàn Bảo Quân 
 133 
  
 Tà phái 
 8 
 36,450 
 0 
20
 HPKIS 
 Hàn Bảo Quân 
 132 
  
 Chính phái 
 7 
 18,700 
 0 
21
 ImLang 
 Hàn Bảo Quân 
 132 
 ChiTonBang 
 Chính phái 
 8 
 7,020 
 0 
22
 MrHuy 
 Hàn Bảo Quân 
 132 
 TuHoiQuan 
 Chính phái 
 8 
 24,222 
 0 
23
 BaoTran 
 Hàn Bảo Quân 
 132 
 FullHouse 
 Chính phái 
 8 
 12,320 
 0 
24
 KannaKamui 
 Hàn Bảo Quân 
 132 
 VipClan 
 Tà phái 
 8 
 17,059 
 0 

Trang 0 của 40 | 0 1 2 |