Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 IHanBaoQuanI 
 Hàn Bảo Quân 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 735,479 
 1 
2
 HanBaoQuanYG 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 658,968 
 1 
3
 tuhoanthien 
 Hàn Bảo Quân 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 1,524,050 
 0 
4
 oKaido 
 Hàn Bảo Quân 
 142 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 345,465 
 0 
5
 HimeMiya 
 Hàn Bảo Quân 
 142 
 Eraser 
 Chính phái 
 9 
 415,462 
 0 
6
 QuanKunKute 
 Hàn Bảo Quân 
 142 
 DiHoaCungClan 
 Tà phái 
 9 
 787,361 
 0 
7
 ToiYeuVN2017 
 Hàn Bảo Quân 
 142 
 HoaiDuc 
 Tà phái 
 9 
 429,156 
 0 
8
 AlexNguyen 
 Hàn Bảo Quân 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 458,737 
 0 
9
 MeHuyenMy 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 FamilyHM 
 Tà phái 
 9 
 104,640 
 0 
10
 MyMy 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 11,181 
 0 
11
 Giang899 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 DiHoaCungClan 
 Chính phái 
 9 
 219,741 
 0 
12
 Dangquan 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 Nothing 
 Tà phái 
 9 
 224,744 
 0 
13
 HanQuan 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 MalibuClub 
 Tà phái 
 9 
 181,688 
 0 
14
 BuBu 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 Pentakill 
 Chính phái 
 9 
 41,694 
 0 
15
 HanBiKwanG 
 Hàn Bảo Quân 
 139 
  
 Tà phái 
 8 
 171,741 
 0 
16
 baoquandaoma 
 Hàn Bảo Quân 
 138 
  
 Chính phái 
 8 
 50,080 
 0 
17
 ADDKimochi 
 Hàn Bảo Quân 
 138 
 Akatsuki 
 Tà phái 
 8 
 80,436 
 0 
18
 HBQHB 
 Hàn Bảo Quân 
 138 
 Friends 
 Tà phái 
 8 
 390,759 
 0 
19
 Le0000 
 Hàn Bảo Quân 
 138 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 8 
 140,183 
 0 
20
 MrHan 
 Hàn Bảo Quân 
 137 
  
 Tà phái 
 8 
 85,745 
 0 
21
 WTFHBQ 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
 WTFBangHoi 
 Tà phái 
 8 
 61,025 
 0 
22
 CoCaCoLa 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
  
 Tà phái 
 7 
 10,704 
 0 
23
 ThichTheThao 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
  
 Tà phái 
 8 
 107,912 
 0 
24
 HBQga 
 Hàn Bảo Quân 
 135 
 MaiHoang 
 Tà phái 
 8 
 105,892 
 0 

Trang 0 của 50 | 0 1 2 |