Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 IHanBaoQuanI 
 Hàn Bảo Quân 
 143 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 375,685 
 0 
2
 ToiYeuVN2017 
 Hàn Bảo Quân 
 142 
 HoaiDuc 
 Tà phái 
 9 
 429,156 
 0 
3
 HimeMiya 
 Hàn Bảo Quân 
 141 
 Eraser 
 Chính phái 
 9 
 295,092 
 0 
4
 QuanKunKute 
 Hàn Bảo Quân 
 141 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 218,200 
 0 
5
 MeHuyenMy 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 FamilyHM 
 Tà phái 
 9 
 104,640 
 0 
6
 MyMy 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 11,161 
 0 
7
 Dangquan 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 Nothing 
 Tà phái 
 9 
 224,744 
 0 
8
 HanQuan 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 MalibuClub 
 Tà phái 
 9 
 174,412 
 0 
9
 BuBu 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 Pentakill 
 Chính phái 
 9 
 41,694 
 0 
10
 tuhoanthien 
 Hàn Bảo Quân 
 140 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 121,873 
 0 
11
 HanBiKwanG 
 Hàn Bảo Quân 
 139 
  
 Tà phái 
 8 
 166,952 
 0 
12
 Le0000 
 Hàn Bảo Quân 
 138 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 8 
 117,797 
 0 
13
 MrHan 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
  
 Tà phái 
 8 
 72,817 
 0 
14
 Giang899 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
 DiHoaCungClan 
 Chính phái 
 8 
 108,336 
 0 
15
 WTFHBQ 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
 WTFBangHoi 
 Tà phái 
 8 
 61,025 
 0 
16
 CoCaCoLa 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
  
 Tà phái 
 7 
 10,704 
 0 
17
 ThichTheThao 
 Hàn Bảo Quân 
 136 
  
 Tà phái 
 8 
 107,912 
 0 
18
 LinGooo 
 Hàn Bảo Quân 
 135 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 8 
 102,443 
 0 
19
 HanBaoDam 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
 TinhBan 
 Tà phái 
 8 
 18,000 
 0 
20
 MorphTyliz 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
  
 Tà phái 
 7 
 119,513 
 0 
21
 WTFHBQ1 
 Hàn Bảo Quân 
 134 
 WTFBangHoi 
 Tà phái 
 7 
 39,121 
 0 
22
 KeHoachB 
 Hàn Bảo Quân 
 133 
  
 Tà phái 
 8 
 60,369 
 0 
23
 Zgoky 
 Hàn Bảo Quân 
 133 
  
 Chính phái 
 8 
 24,646 
 0 
24
 HPKIS 
 Hàn Bảo Quân 
 132 
  
 Chính phái 
 7 
 18,700 
 0 

Trang 0 của 42 | 0 1 2 |