Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 KraujokPeig 
 Cầm Sư 
 143 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 1,616,252 
 3 
2
 0oThEnDo0 
 Cầm Sư 
 145 
 Phoenix 
 Chính phái 
 9 
 583,706 
 2 
3
 NguyetLinh 
 Cầm Sư 
 144 
 King 
 Tà phái 
 9 
 327,518 
 1 
4
 SunHee 
 Cầm Sư 
 144 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 632,854 
 1 
5
  CamTu  
 Cầm Sư 
 137 
 King 
 Tà phái 
 8 
 252,997 
 1 
6
 MrsGaumeo 
 Cầm Sư 
 144 
 MalibuClub 
 Tà phái 
 9 
 177,269 
 0 
7
 HingLand 
 Cầm Sư 
 142 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 9 
 115,323 
 0 
8
 Rockie 
 Cầm Sư 
 142 
 AnhEm 
 Chính phái 
 9 
 227,145 
 0 
9
  CamAmMa  
 Cầm Sư 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 100,933 
 0 
10
 KhucNhacVui 
 Cầm Sư 
 141 
 PilldeerClub 
 Chính phái 
 9 
 199,857 
 0 
11
 KetaminZ 
 Cầm Sư 
 141 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 53,033 
 0 
12
 DaiDuongGia 
 Cầm Sư 
 140 
 PilldeerClub 
 Chính phái 
 9 
 222,760 
 0 
13
 GaiDep 
 Cầm Sư 
 140 
 HaLongClub 
 Chính phái 
 9 
 139,928 
 0 
14
 CoNangDJ 
 Cầm Sư 
 140 
 BienThaiGuild 
 Chính phái 
 9 
 77,796 
 0 
15
 VVhose 
 Cầm Sư 
 140 
  
 Tà phái 
 9 
 189,162 
 0 
16
 KaitnahC 
 Cầm Sư 
 139 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 8 
 46,463 
 0 
17
 LinhNa 
 Cầm Sư 
 139 
 NooName 
 Tà phái 
 8 
 19,706 
 0 
18
 MsThom 
 Cầm Sư 
 139 
 NgoiNhaYeru 
 Tà phái 
 8 
 51,706 
 0 
19
 PALADIN 
 Cầm Sư 
 138 
 AVENGERSClan 
 Chính phái 
 8 
 79,858 
 0 
20
 SongJoongKi 
 Cầm Sư 
 138 
 MalibuClub 
 Chính phái 
 8 
 4,110 
 0 
21
 York 
 Cầm Sư 
 137 
  
 Tà phái 
 7 
 2,308 
 0 
22
 LucChiCamMa 
 Cầm Sư 
 137 
 MyMy 
 Tà phái 
 8 
 40,720 
 0 
23
 oOoTNoOo 
 Cầm Sư 
 137 
  
 Chính phái 
 8 
 52,790 
 0 
24
 DuanNhi 
 Cầm Sư 
 136 
  
 Chính phái 
 8 
 53,448 
 0 

Trang 0 của 20 | 0 1 2 |