Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Mira 
 Thích Khách 
 147 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 2,432,211 
 3 
2
 FearOfTears 
 Thích Khách 
 141 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 2,150,560 
 3 
3
 Mother 
 Thích Khách 
 149 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 1,810,665 
 2 
4
 ArchitectsZ 
 Thích Khách 
 149 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,926,066 
 2 
5
 NinzaTocXanh 
 Thích Khách 
 147 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 826,853 
 2 
6
 TinhYeuHoaGio 
 Thích Khách 
 147 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 1,520,243 
 2 
7
 MrPlayBoyNo1 
 Thích Khách 
 145 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,504,474 
 2 
8
 NuSatThu 
 Thích Khách 
 144 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 604,318 
 2 
9
 BadGirls 
 Thích Khách 
 142 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,222,814 
 2 
10
 oooYenLinhooo 
 Thích Khách 
 143 
 AcidNucleic 
 Chính phái 
 9 
 927,865 
 1 
11
 XSo1x 
 Thích Khách 
 141 
 ShopBanhMiNi 
 Tà phái 
 9 
 520,130 
 1 
12
 MasterYi 
 Thích Khách 
 140 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 729,307 
 1 
13
 LinhCuuHoa 
 Thích Khách 
 144 
 PilldeerClub 
 Chính phái 
 9 
 74,758 
 0 
14
 ChuoiHot 
 Thích Khách 
 143 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 661,921 
 0 
15
 ASSoldier 
 Thích Khách 
 143 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 32,407 
 0 
16
 Naix 
 Thích Khách 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 126,793 
 0 
17
 Naul 
 Thích Khách 
 143 
 Akatsuki 
 Chính phái 
 9 
 399,319 
 0 
18
 MatthewI 
 Thích Khách 
 143 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 451,565 
 0 
19
 NuVuong 
 Thích Khách 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 636,186 
 0 
20
  IChiGoNoGame  
 Thích Khách 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 185,554 
 0 
21
 ThuongYeu 
 Thích Khách 
 142 
 DocHanh 
 Tà phái 
 9 
 129,500 
 0 
22
 Giang969 
 Thích Khách 
 142 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 252,414 
 0 
23
 MinhAnh 
 Thích Khách 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 5,234 
 0 
24
 Anonymous 
 Thích Khách 
 142 
 Canabis 
 Tà phái 
 9 
 125,632 
 0 

Trang 0 của 31 | 0 1 2 |