Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Mira 
 Thích Khách 
 145 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 1,566,170 
 2 
2
 TinhYeuHoaGio 
 Thích Khách 
 144 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 437,068 
 2 
3
 Mother 
 Thích Khách 
 144 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 1,261,192 
 2 
4
 AnCuop 
 Thích Khách 
 144 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 9 
 834,287 
 1 
5
 MrPlayBoyNo1 
 Thích Khách 
 145 
 MalibuClub 
 Chính phái 
 9 
 283,385 
 0 
6
 LinhCuuHoa 
 Thích Khách 
 144 
 PilldeerClub 
 Chính phái 
 9 
 74,758 
 0 
7
 Naix 
 Thích Khách 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 126,793 
 0 
8
  IChiGoNoGame  
 Thích Khách 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 185,554 
 0 
9
 CoBeHatTieu 
 Thích Khách 
 142 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 174,339 
 0 
10
 MinhAnh 
 Thích Khách 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 71,793 
 0 
11
 Anonymous 
 Thích Khách 
 142 
 Canabis 
 Tà phái 
 9 
 125,632 
 0 
12
 KaitnahN 
 Thích Khách 
 141 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 46,180 
 0 
13
 CaChep 
 Thích Khách 
 140 
  
 Chính phái 
 9 
 117,113 
 0 
14
 ArchitectsZ 
 Thích Khách 
 140 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 139,098 
 0 
15
 RiXoNa 
 Thích Khách 
 140 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 272,189 
 0 
16
 ThuongYeu 
 Thích Khách 
 139 
 AnhEm 
 Tà phái 
 8 
 69,580 
 0 
17
 LotteMart 
 Thích Khách 
 139 
 GGWP 
 Tà phái 
 8 
 425,105 
 0 
18
 Frost 
 Thích Khách 
 139 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 8 
 141,300 
 0 
19
 HacHoa 
 Thích Khách 
 138 
  
 Tà phái 
 8 
 71,293 
 0 
20
  Famer03  
 Thích Khách 
 138 
 FullHouse 
 Tà phái 
 8 
 78,006 
 0 
21
 CcTuKenByXx 
 Thích Khách 
 138 
  
 Chính phái 
 8 
 105,077 
 0 
22
 KaitnahNi 
 Thích Khách 
 138 
  
 Tà phái 
 8 
 10,560 
 0 
23
 zBichDao 
 Thích Khách 
 138 
 AnhEm 
 Chính phái 
 8 
 37,048 
 0 
24
 PepperPotts 
 Thích Khách 
 138 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 8 
 45,246 
 0 

Trang 0 của 21 | 0 1 2 |