Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Mira 
 Thích Khách 
 149 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 2,543,223 
 3 
2
 FearOfTears 
 Thích Khách 
 147 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 2,379,507 
 3 
3
 ArchitectsZ 
 Thích Khách 
 143 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,116,743 
 3 
4
 Mother 
 Thích Khách 
 149 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 1,822,845 
 2 
5
 NinzaTocXanh 
 Thích Khách 
 148 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 877,928 
 2 
6
 TinhYeuHoaGio 
 Thích Khách 
 147 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 1,525,717 
 2 
7
 MrPlayBoyNo1 
 Thích Khách 
 146 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,550,129 
 2 
8
 BadGirls 
 Thích Khách 
 145 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,530,654 
 2 
9
 NuSatThu 
 Thích Khách 
 145 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 620,770 
 2 
10
 MasterYi 
 Thích Khách 
 142 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,429,234 
 2 
11
 MatthewI 
 Thích Khách 
 143 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 939,814 
 1 
12
 oooYenLinhooo 
 Thích Khách 
 143 
 AcidNucleic 
 Chính phái 
 9 
 927,865 
 1 
13
 XSo1x 
 Thích Khách 
 141 
 ShopBanhMiNi 
 Tà phái 
 9 
 520,130 
 1 
14
 Texas 
 Thích Khách 
 140 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 418,275 
 1 
15
 ChuoiHot 
 Thích Khách 
 140 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 957,537 
 1 
16
 NuVuong 
 Thích Khách 
 138 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 7 
 1,011,788 
 1 
17
 LinhCuuHoa 
 Thích Khách 
 144 
 PilldeerClub 
 Chính phái 
 9 
 74,758 
 0 
18
 Giang969 
 Thích Khách 
 144 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 330,623 
 0 
19
 ASSoldier 
 Thích Khách 
 143 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 32,407 
 0 
20
 xXxtieuyeuxXx 
 Thích Khách 
 143 
 DiHoaCungClan 
 Chính phái 
 9 
 681,143 
 0 
21
 Naix 
 Thích Khách 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 126,793 
 0 
22
 Naul 
 Thích Khách 
 143 
 Akatsuki 
 Chính phái 
 9 
 428,816 
 0 
23
  IChiGoNoGame  
 Thích Khách 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 185,554 
 0 
24
 ThuongYeu 
 Thích Khách 
 142 
 DocHanh 
 Tà phái 
 9 
 129,500 
 0 

Trang 0 của 33 | 0 1 2 |