Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Dragonal 
 Đại Phu 
 148 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,717,334 
 4 
2
 FearOfPussy 
 Đại Phu 
 148 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 2,803,023 
 4 
3
 LuongAiVy 
 Đại Phu 
 147 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,382,294 
 3 
4
 Luciper 
 Đại Phu 
 146 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,234,774 
 3 
5
 HuongTram 
 Đại Phu 
 148 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 942,415 
 2 
6
 Conkeke 
 Đại Phu 
 147 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,529,689 
 2 
7
 1StSona 
 Đại Phu 
 147 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 1,507,684 
 2 
8
 HoaAnhTuc 
 Đại Phu 
 147 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,534,822 
 2 
9
 dendoi 
 Đại Phu 
 147 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 2,328,619 
 2 
10
 zOkita 
 Đại Phu 
 146 
 DiHoaCungClan 
 Chính phái 
 9 
 1,139,219 
 2 
11
 Durt 
 Đại Phu 
 146 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 1,459,537 
 2 
12
 Shubaru 
 Đại Phu 
 146 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,536,592 
 2 
13
 FearOfGods 
 Đại Phu 
 146 
  
 Chính phái 
 9 
 1,006,697 
 2 
14
 Jack 
 Đại Phu 
 143 
 ShopBanhMiNi 
 Tà phái 
 9 
 283,121 
 2 
15
 BeBuongBinh 
 Đại Phu 
 143 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 838,209 
 2 
16
 wMIw772w 
 Đại Phu 
 143 
 DocHanh 
 Chính phái 
 9 
 1,742,705 
 2 
17
 Naru 
 Đại Phu 
 141 
 Akatsuki 
 Chính phái 
 9 
 1,015,568 
 2 
18
 Miko 
 Đại Phu 
 136 
 Akatsuki 
 Tà phái 
 8 
 1,012,060 
 2 
19
 Truong8 
 Đại Phu 
 145 
 HuyenVu 
 Chính phái 
 9 
 430,280 
 1 
20
 TomShneider 
 Đại Phu 
 144 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 1,087,286 
 1 
21
 Truong7 
 Đại Phu 
 144 
 HuyenVu 
 Chính phái 
 8 
 426,120 
 1 
22
 ConHuyenMy 
 Đại Phu 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 960 
 1 
23
 TieuMaDau 
 Đại Phu 
 143 
 DocHanh 
 Chính phái 
 9 
 334,970 
 1 
24
 BangVan 
 Đại Phu 
 143 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 779,829 
 1 

Trang 0 của 53 | 0 1 2 |