Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Dragonal 
 Đại Phu 
 143 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,417,452 
 4 
2
 FearOfPussy 
 Đại Phu 
 149 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,148,320 
 3 
3
 LuongAiVy 
 Đại Phu 
 141 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,177,166 
 3 
4
 Luciper 
 Đại Phu 
 140 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,033,353 
 3 
5
 HuongTram 
 Đại Phu 
 148 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 931,556 
 2 
6
 1StSona 
 Đại Phu 
 147 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 1,507,644 
 2 
7
 FearOfGods 
 Đại Phu 
 146 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 986,332 
 2 
8
 Shubaru 
 Đại Phu 
 145 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,512,808 
 2 
9
 dendoi 
 Đại Phu 
 144 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 1,742,610 
 2 
10
 Durt 
 Đại Phu 
 144 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,078,486 
 2 
11
 HoaAnhTuc 
 Đại Phu 
 144 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,069,925 
 2 
12
 Jack 
 Đại Phu 
 143 
 ShopBanhMiNi 
 Tà phái 
 9 
 283,121 
 2 
13
 BeBuongBinh 
 Đại Phu 
 143 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 838,089 
 2 
14
 Conkeke 
 Đại Phu 
 144 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 749,276 
 1 
15
 ConHuyenMy 
 Đại Phu 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 960 
 1 
16
 Truong8 
 Đại Phu 
 144 
 HuyenVu 
 Chính phái 
 9 
 360,120 
 1 
17
 wMIw772w 
 Đại Phu 
 144 
 DocHanh 
 Chính phái 
 9 
 1,069,908 
 1 
18
 Naru 
 Đại Phu 
 143 
 Akatsuki 
 Chính phái 
 9 
 819,261 
 1 
19
 zOkita 
 Đại Phu 
 143 
 DiHoaCungClan 
 Chính phái 
 9 
 654,833 
 1 
20
 Miko 
 Đại Phu 
 142 
 Akatsuki 
 Tà phái 
 9 
 840,419 
 1 
21
 Truong7 
 Đại Phu 
 142 
 HuyenVu 
 Chính phái 
 8 
 358,660 
 1 
22
 Bigau 
 Đại Phu 
 142 
 MalibuClub 
 Tà phái 
 9 
 270,589 
 1 
23
 TieuMaDau 
 Đại Phu 
 142 
 DocHanh 
 Chính phái 
 9 
 312,050 
 1 
24
 BuffvsBuff 
 Đại Phu 
 140 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 9 
 513,957 
 1 

Trang 0 của 48 | 0 1 2 |