Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 ArchiproductsZ 
 Cung Thủ 
 149 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,709,672 
 2 
2
 Shisa 
 Cung Thủ 
 147 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,720,179 
 2 
3
 Monkute 
 Cung Thủ 
 144 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 635,317 
 2 
4
  HeavenOfHell  
 Cung Thủ 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 1,200,803 
 2 
5
  KingOfWar  
 Cung Thủ 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 468,457 
 1 
6
 Peanut 
 Cung Thủ 
 138 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 8 
 958,596 
 1 
7
 Piglet 
 Cung Thủ 
 145 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 440,818 
 0 
8
 PeMan90 
 Cung Thủ 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 966 
 0 
9
 TuongY 
 Cung Thủ 
 143 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 419,762 
 0 
10
 ChimTrangMoCoi 
 Cung Thủ 
 143 
 StyleClan 
 Chính phái 
 9 
 4,427 
 0 
11
 C0nGaChien 
 Cung Thủ 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 108,693 
 0 
12
 oQThucQuyenQo 
 Cung Thủ 
 143 
 Style 
 Chính phái 
 9 
 368,224 
 0 
13
 Atermis 
 Cung Thủ 
 143 
 Canabis 
 Tà phái 
 9 
 168,647 
 0 
14
  YaSopp  
 Cung Thủ 
 142 
 King 
 Tà phái 
 9 
 123,068 
 0 
15
 denthui 
 Cung Thủ 
 142 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 226,357 
 0 
16
 zZJennyHuynhZz 
 Cung Thủ 
 142 
  
 Chính phái 
 9 
 232,697 
 0 
17
 ChicKenZoLo1 
 Cung Thủ 
 142 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 9 
 331,049 
 0 
18
 Loading2 
 Cung Thủ 
 142 
  
 Chính phái 
 9 
 446,469 
 0 
19
 WandaMaximoff 
 Cung Thủ 
 142 
 FullHouse 
 Tà phái 
 9 
 149,251 
 0 
20
 XXXXXX 
 Cung Thủ 
 141 
  
 Chính phái 
 8 
 7,994 
 0 
21
 XaHoiDen007 
 Cung Thủ 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 52,087 
 0 
22
 AnhHungXaChim 
 Cung Thủ 
 141 
 BienThaiGuild 
 Tà phái 
 9 
 113,848 
 0 
23
  Rejin  
 Cung Thủ 
 141 
 GhostReturn 
 Tà phái 
 8 
 43,360 
 0 
24
 Cussiter 
 Cung Thủ 
 141 
 ggdgddfg 
 Tà phái 
 9 
 1,423 
 0 

Trang 0 của 33 | 0 1 2 |