Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 ArchiproductsZ 
 Cung Thủ 
 143 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 2,630,745 
 4 
2
 Shisa 
 Cung Thủ 
 146 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,104,662 
 3 
3
 Monkute 
 Cung Thủ 
 148 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 968,762 
 2 
4
  HeavenOfHell  
 Cung Thủ 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 1,200,803 
 2 
5
 Peanut 
 Cung Thủ 
 141 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 1,534,916 
 2 
6
 Rean 
 Cung Thủ 
 141 
 Akatsuki 
 Chính phái 
 9 
 1,310,882 
 2 
7
  KingOfWar  
 Cung Thủ 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 468,457 
 1 
8
 SadStory 
 Cung Thủ 
 140 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,242,499 
 1 
9
 zJhin 
 Cung Thủ 
 131 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 8 
 810,392 
 1 
10
 Piglet 
 Cung Thủ 
 145 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 440,818 
 0 
11
 PeMan90 
 Cung Thủ 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 966 
 0 
12
 TuongY 
 Cung Thủ 
 143 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 437,198 
 0 
13
 Haruaki 
 Cung Thủ 
 143 
 Akatsuki 
 Chính phái 
 9 
 403,651 
 0 
14
 ChimTrangMoCoi 
 Cung Thủ 
 143 
 StyleClan 
 Chính phái 
 9 
 18,869 
 0 
15
 C0nGaChien 
 Cung Thủ 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 108,693 
 0 
16
 oQThucQuyenQo 
 Cung Thủ 
 143 
 Style 
 Chính phái 
 9 
 368,224 
 0 
17
 Atermis 
 Cung Thủ 
 143 
 Canabis 
 Tà phái 
 9 
 168,647 
 0 
18
  YaSopp  
 Cung Thủ 
 142 
 King 
 Tà phái 
 9 
 123,068 
 0 
19
 denthui 
 Cung Thủ 
 142 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 21,070 
 0 
20
 TheHunter 
 Cung Thủ 
 142 
 HNGroup 
 Tà phái 
 9 
 260,050 
 0 
21
 zZJennyHuynhZz 
 Cung Thủ 
 142 
  
 Chính phái 
 9 
 232,697 
 0 
22
 ChicKenZoLo1 
 Cung Thủ 
 142 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 9 
 331,049 
 0 
23
 Loading2 
 Cung Thủ 
 142 
  
 Chính phái 
 9 
 446,469 
 0 
24
 WandaMaximoff 
 Cung Thủ 
 142 
 FullHouse 
 Tà phái 
 9 
 154,901 
 0 

Trang 0 của 39 | 0 1 2 |