Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 TruongLieuHien 
 Cung Thủ 
 149 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 3,218,633 
 4 
2
 Franky 
 Cung Thủ 
 147 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,112,792 
 3 
3
 Monkute 
 Cung Thủ 
 148 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 968,762 
 2 
4
 zJhin 
 Cung Thủ 
 145 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 9 
 1,409,712 
 2 
5
  HeavenOfHell  
 Cung Thủ 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 1,200,803 
 2 
6
 Peanut 
 Cung Thủ 
 141 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 1,534,916 
 2 
7
 Rean 
 Cung Thủ 
 141 
 Akatsuki 
 Chính phái 
 9 
 1,310,882 
 2 
8
 rubikillctn 
 Cung Thủ 
 142 
 guildne 
 Tà phái 
 9 
 1,124,402 
 1 
9
  KingOfWar  
 Cung Thủ 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 468,457 
 1 
10
 SadStory 
 Cung Thủ 
 140 
  
 Tà phái 
 9 
 1,244,346 
 1 
11
 Piglet 
 Cung Thủ 
 145 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 440,818 
 0 
12
 PeMan90 
 Cung Thủ 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 966 
 0 
13
 TuongY 
 Cung Thủ 
 143 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 437,198 
 0 
14
 Cruss 
 Cung Thủ 
 143 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 361,033 
 0 
15
 Haruaki 
 Cung Thủ 
 143 
 Akatsuki 
 Chính phái 
 9 
 403,651 
 0 
16
 zFat 
 Cung Thủ 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 499,094 
 0 
17
 ChimTrangMoCoi 
 Cung Thủ 
 143 
 StyleClan 
 Chính phái 
 9 
 18,869 
 0 
18
 C0nGaChien 
 Cung Thủ 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 108,693 
 0 
19
 SimonBaker 
 Cung Thủ 
 143 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 508,351 
 0 
20
 oQThucQuyenQo 
 Cung Thủ 
 143 
 Style 
 Chính phái 
 9 
 377,698 
 0 
21
 Atermis 
 Cung Thủ 
 143 
 Canabis 
 Tà phái 
 9 
 168,647 
 0 
22
  YaSopp  
 Cung Thủ 
 142 
 King 
 Tà phái 
 9 
 123,068 
 0 
23
 denthui 
 Cung Thủ 
 142 
  
 Chính phái 
 9 
 21,070 
 0 
24
 TheHunter 
 Cung Thủ 
 142 
 AvengerClub 
 Tà phái 
 9 
 264,680 
 0 

Trang 0 của 47 | 0 1 2 |