Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 TrucLinh 
 Thương Hào 
 147 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 1,546,787 
 2 
2
 HoangLong 
 Thương Hào 
 146 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 762,119 
 2 
3
 TieuMinh 
 Thương Hào 
 145 
 LongHouse 
 Tà phái 
 9 
 746,573 
 2 
4
 MrSpear 
 Thương Hào 
 144 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 1,713,226 
 2 
5
 HungBaThienHa 
 Thương Hào 
 143 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 688,410 
 2 
6
 XperiaZ 
 Thương Hào 
 141 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,501,069 
 2 
7
 James 
 Thương Hào 
 140 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 1,238,755 
 2 
8
 1StSwain 
 Thương Hào 
 139 
 PilldeerClub 
 Chính phái 
 8 
 1,103,623 
 2 
9
 Sagittarius 
 Thương Hào 
 138 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 8 
 659,234 
 2 
10
 MinhLong 
 Thương Hào 
 135 
 LongHouse 
 Chính phái 
 8 
 754,081 
 2 
11
 Dert 
 Thương Hào 
 134 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 8 
 524,883 
 2 
12
 Bugau 
 Thương Hào 
 145 
 MalibuClub 
 Chính phái 
 9 
 1,703,607 
 1 
13
 DienMayXanh 
 Thương Hào 
 143 
 King 
 Tà phái 
 9 
 333,926 
 1 
14
 NhinGiKu 
 Thương Hào 
 143 
 HaLongClub 
 Tà phái 
 9 
 1,343,893 
 1 
15
 DuyHung 
 Thương Hào 
 141 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 273,343 
 1 
16
 BlaBla 
 Thương Hào 
 141 
 TuHoiQuan 
 Tà phái 
 9 
 302,498 
 1 
17
  ProA  
 Thương Hào 
 137 
 TuHoiQuan 
 Tà phái 
 8 
 194,372 
 1 
18
 GaiLangCh0i 
 Thương Hào 
 137 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 8 
 272,571 
 1 
19
 DuongGia 
 Thương Hào 
 136 
  
 Chính phái 
 8 
 730,146 
 1 
20
 EmGaiFa 
 Thương Hào 
 135 
 FullHouse 
 Tà phái 
 8 
 502,246 
 1 
21
 PastRain 
 Thương Hào 
 135 
 MalibuClub 
 Chính phái 
 8 
 115,589 
 1 
22
 HuyenMy2017 
 Thương Hào 
 145 
 FamilyHM 
 Tà phái 
 9 
 258,220 
 0 
23
 JoKerr 
 Thương Hào 
 145 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 349,963 
 0 
24
 AiRoiCungKhac 
 Thương Hào 
 144 
 StyleClan 
 Chính phái 
 9 
 2,697 
 0 

Trang 0 của 32 | 0 1 2 |