Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 HungBaThienHa 
 Thương Hào 
 146 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,873,613 
 3 
2
 TrucLinh 
 Thương Hào 
 150 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 1,599,242 
 2 
3
 HoangLong 
 Thương Hào 
 149 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 1,392,108 
 2 
4
 MrSpear 
 Thương Hào 
 149 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 2,425,222 
 2 
5
 Dert 
 Thương Hào 
 148 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 1,233,582 
 2 
6
 Sagittarius 
 Thương Hào 
 147 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 1,721,700 
 2 
7
 XperiaZ 
 Thương Hào 
 147 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,860,938 
 2 
8
 RedFlavor 
 Thương Hào 
 147 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,712,259 
 2 
9
 James 
 Thương Hào 
 146 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 1,704,051 
 2 
10
 NhinGiKu 
 Thương Hào 
 145 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,921,181 
 2 
11
 TieuMinh 
 Thương Hào 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 875,029 
 2 
12
 Bugau 
 Thương Hào 
 144 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,929,154 
 2 
13
 MinhLong 
 Thương Hào 
 135 
  
 Chính phái 
 8 
 754,081 
 2 
14
 JoKerr 
 Thương Hào 
 144 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 571,458 
 1 
15
 DienMayXanh 
 Thương Hào 
 143 
 King 
 Tà phái 
 9 
 333,926 
 1 
16
 denden 
 Thương Hào 
 143 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 1,397,757 
 1 
17
 KemKepBanh 
 Thương Hào 
 142 
 ShopBanhMiNi 
 Tà phái 
 9 
 831,076 
 1 
18
 Zhou 
 Thương Hào 
 141 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 103,867 
 1 
19
 BlaBla 
 Thương Hào 
 141 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 361,622 
 1 
20
 DuyHung 
 Thương Hào 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 273,343 
 1 
21
 GaiLangCh0i 
 Thương Hào 
 139 
  
 Tà phái 
 8 
 305,581 
 1 
22
  ProA  
 Thương Hào 
 137 
 TuHoiQuan 
 Tà phái 
 8 
 194,372 
 1 
23
 DuongGia 
 Thương Hào 
 136 
  
 Chính phái 
 8 
 730,146 
 1 
24
 EmGaiFa 
 Thương Hào 
 136 
 FullHouse 
 Tà phái 
 8 
 526,366 
 1 

Trang 0 của 44 | 0 1 2 |