Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 DichLeNhietBa 
 Thương Hào 
 150 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 3,207,852 
 4 
2
 MrSpear 
 Thương Hào 
 149 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 4,448,264 
 3 
3
 Esraxled 
 Thương Hào 
 149 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 2,235,153 
 3 
4
 Gyra 
 Thương Hào 
 148 
  
 Chính phái 
 9 
 2,030,874 
 3 
5
 Dert 
 Thương Hào 
 148 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 1,702,739 
 3 
6
 XperiaZ 
 Thương Hào 
 145 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,561,826 
 3 
7
 denden 
 Thương Hào 
 149 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 3,230,334 
 2 
8
 HannahPhamz 
 Thương Hào 
 148 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,232,126 
 2 
9
 RedFlavor 
 Thương Hào 
 148 
  
 Chính phái 
 9 
 1,843,617 
 2 
10
 NhinGiKu 
 Thương Hào 
 148 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,018,439 
 2 
11
 Sagittarius 
 Thương Hào 
 147 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 1,727,044 
 2 
12
 James 
 Thương Hào 
 146 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 1,704,051 
 2 
13
 TieuMinh 
 Thương Hào 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 875,029 
 2 
14
 Yukimaru 
 Thương Hào 
 140 
 Akatsuki 
 Tà phái 
 9 
 1,241,237 
 2 
15
 MinhLong 
 Thương Hào 
 135 
  
 Chính phái 
 8 
 754,081 
 2 
16
 KemKepBanh 
 Thương Hào 
 130 
 ShopBanhMiNi 
 Tà phái 
 8 
 1,294,193 
 2 
17
 ChimNulosa 
 Thương Hào 
 123 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 7 
 1,055,479 
 2 
18
 Thuong2 
 Thương Hào 
 145 
 HuyenVu 
 Chính phái 
 9 
 408,300 
 1 
19
 Thuong3 
 Thương Hào 
 145 
 HuyenVu 
 Chính phái 
 9 
 409,420 
 1 
20
 Thuong4 
 Thương Hào 
 145 
 HuyenVu 
 Chính phái 
 9 
 407,500 
 1 
21
 Thuong5 
 Thương Hào 
 145 
 HuyenVu 
 Chính phái 
 9 
 423,560 
 1 
22
 Thuong6 
 Thương Hào 
 145 
 HuyenVu 
 Chính phái 
 9 
 426,260 
 1 
23
 Thuong1 
 Thương Hào 
 145 
 HuyenVu 
 Chính phái 
 9 
 143,760 
 1 
24
 JoKerr 
 Thương Hào 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 571,518 
 1 

Trang 0 của 59 | 0 1 2 |