Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Dart 
 Kiếm Khách 
 145 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 1,914,176 
 3 
2
 Natsu 
 Kiếm Khách 
 144 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 1,910,230 
 3 
3
 Rotk 
 Kiếm Khách 
 142 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,061,772 
 3 
4
 xJokerx 
 Kiếm Khách 
 148 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 1,678,785 
 2 
5
 Suzii 
 Kiếm Khách 
 148 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,293,678 
 2 
6
 Inuha 
 Kiếm Khách 
 147 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,639,943 
 2 
7
 FOGxFOGxFOG 
 Kiếm Khách 
 146 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 1,742,120 
 2 
8
 OneLike 
 Kiếm Khách 
 146 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 1,582,141 
 2 
9
 BullsG 
 Kiếm Khách 
 145 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,643,453 
 2 
10
 ArChilles 
 Kiếm Khách 
 144 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,240,694 
 2 
11
 HiDeo 
 Kiếm Khách 
 144 
 AcidNucleic 
 Chính phái 
 9 
 28,572 
 2 
12
  Yura  
 Kiếm Khách 
 142 
 King 
 Chính phái 
 9 
 1,354,224 
 2 
13
 RyanNguyen 
 Kiếm Khách 
 138 
 ThienGia 
 Chính phái 
 8 
 1,579,099 
 2 
14
 zMI772z 
 Kiếm Khách 
 127 
 DocHanh 
 Chính phái 
 7 
 1,478,866 
 2 
15
 Yukino 
 Kiếm Khách 
 143 
 Akatsuki 
 Chính phái 
 9 
 1,208,275 
 1 
16
  TieuBach1412  
 Kiếm Khách 
 143 
 King 
 Tà phái 
 9 
 1,312,244 
 1 
17
 Lady 
 Kiếm Khách 
 142 
 DiHoaCungClan 
 Tà phái 
 9 
 577,020 
 1 
18
 KiemCongCoDoc 
 Kiếm Khách 
 142 
 ShopBanhMiNi 
 Tà phái 
 9 
 624,321 
 1 
19
 KiemKhach 
 Kiếm Khách 
 141 
 MalibuClub 
 Chính phái 
 9 
 300,432 
 1 
20
 Iron 
 Kiếm Khách 
 138 
  
 Tà phái 
 8 
 706,699 
 1 
21
 MeEmTet 
 Kiếm Khách 
 146 
 FamilyHM 
 Tà phái 
 9 
 269,940 
 0 
22
  MocKiem  
 Kiếm Khách 
 145 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 15,967 
 0 
23
 MaKiem 
 Kiếm Khách 
 144 
 HaLongClub 
 Tà phái 
 9 
 210,960 
 0 
24
  MaouSadao  
 Kiếm Khách 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 595,471 
 0 

Trang 0 của 43 | 0 1 2 |