Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Dart 
 Kiếm Khách 
 148 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 2,200,940 
 3 
2
 Rotk 
 Kiếm Khách 
 147 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 2,336,108 
 3 
3
 Natsu 
 Kiếm Khách 
 147 
  
 Chính phái 
 9 
 2,123,787 
 3 
4
 Suzii 
 Kiếm Khách 
 143 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,663,071 
 3 
5
 BullsG 
 Kiếm Khách 
 149 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 2,545,697 
 2 
6
 ArChilles 
 Kiếm Khách 
 149 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,900,240 
 2 
7
 xXKiemMaXx 
 Kiếm Khách 
 149 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,202,942 
 2 
8
 xJokerx 
 Kiếm Khách 
 148 
 Phoenix 
 Tà phái 
 9 
 1,689,385 
 2 
9
 Lady 
 Kiếm Khách 
 148 
 DiHoaCungClan 
 Tà phái 
 9 
 1,628,797 
 2 
10
 Inuha 
 Kiếm Khách 
 148 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,700,398 
 2 
11
 OneLike 
 Kiếm Khách 
 146 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 1,582,141 
 2 
12
 HiDeo 
 Kiếm Khách 
 144 
 AcidNucleic 
 Chính phái 
 9 
 28,582 
 2 
13
 zMI772z 
 Kiếm Khách 
 142 
 DocHanh 
 Chính phái 
 9 
 1,823,148 
 2 
14
  Yura  
 Kiếm Khách 
 142 
 King 
 Chính phái 
 9 
 1,354,224 
 2 
15
 Yukino 
 Kiếm Khách 
 141 
 Akatsuki 
 Chính phái 
 9 
 1,524,717 
 2 
16
 RyanNguyen 
 Kiếm Khách 
 140 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,608,365 
 2 
17
  TieuBach1412  
 Kiếm Khách 
 143 
 King 
 Tà phái 
 9 
 1,312,244 
 1 
18
 rubikillkt 
 Kiếm Khách 
 143 
 guildne 
 Tà phái 
 9 
 1,227,742 
 1 
19
 KiemCongCoDoc 
 Kiếm Khách 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 624,321 
 1 
20
 rubikill20 
 Kiếm Khách 
 141 
 guildne 
 Chính phái 
 9 
 916,263 
 1 
21
 KiemKhach 
 Kiếm Khách 
 141 
 MalibuClub 
 Chính phái 
 9 
 300,432 
 1 
22
 Iron 
 Kiếm Khách 
 138 
  
 Tà phái 
 8 
 706,699 
 1 
23
 MeEmTet 
 Kiếm Khách 
 146 
 FamilyHM 
 Tà phái 
 9 
 269,940 
 0 
24
  MocKiem  
 Kiếm Khách 
 145 
  
 Tà phái 
 9 
 15,967 
 0 

Trang 0 của 52 | 0 1 2 |