Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
  Yura  
 Kiếm Khách 
 142 
 King 
 Chính phái 
 9 
 1,354,224 
 2 
2
 VanCanKhon 
 Kiếm Khách 
 140 
 MalibuClub 
 Tà phái 
 9 
 1,657,053 
 2 
3
 Dart 
 Kiếm Khách 
 134 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 8 
 524,022 
 2 
4
 HiDeo 
 Kiếm Khách 
 129 
 PilldeerClub 
 Chính phái 
 7 
 690,705 
 2 
5
 Natsu 
 Kiếm Khách 
 144 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 766,125 
 1 
6
  TieuBach1412  
 Kiếm Khách 
 143 
 King 
 Tà phái 
 9 
 1,312,244 
 1 
7
 KiemKhach 
 Kiếm Khách 
 141 
 MalibuClub 
 Chính phái 
 9 
 300,432 
 1 
8
 Rotk 
 Kiếm Khách 
 141 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 480,966 
 1 
9
 BullsG 
 Kiếm Khách 
 139 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 8 
 696,421 
 1 
10
 MeEmTet 
 Kiếm Khách 
 145 
 FamilyHM 
 Tà phái 
 9 
 222,520 
 0 
11
  MocKiem  
 Kiếm Khách 
 145 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 15,967 
 0 
12
 zMI772z 
 Kiếm Khách 
 144 
 AnhEm 
 Chính phái 
 9 
 232,880 
 0 
13
 MaKiem 
 Kiếm Khách 
 144 
 HaLongClub 
 Tà phái 
 9 
 210,940 
 0 
14
  MaouSadao  
 Kiếm Khách 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 595,471 
 0 
15
  ChimSe  
 Kiếm Khách 
 144 
  
 Chính phái 
 9 
 309,706 
 0 
16
 Meth 
 Kiếm Khách 
 143 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 260,930 
 0 
17
 NhiCuTe 
 Kiếm Khách 
 143 
 LegendOf 
 Chính phái 
 9 
 200,964 
 0 
18
 Pianoooooo 
 Kiếm Khách 
 143 
 JustDoIt 
 Chính phái 
 9 
 955 
 0 
19
 NuocMatThangHe 
 Kiếm Khách 
 143 
 AnhEm 
 Chính phái 
 9 
 179,153 
 0 
20
 Inuha 
 Kiếm Khách 
 143 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 297,849 
 0 
21
  XaHoiDen  
 Kiếm Khách 
 143 
 DontCry 
 Chính phái 
 9 
 963 
 0 
22
  NoSanaNoLife  
 Kiếm Khách 
 143 
 TuHoiQuan 
 Chính phái 
 9 
 328,877 
 0 
23
 Oder 
 Kiếm Khách 
 143 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 205,855 
 0 
24
 ChickDeOk 
 Kiếm Khách 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 99,725 
 0 

Trang 0 của 28 | 0 1 2 |