Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Conkiki 
 Diệu Yến 
 147 
 DiHoaCungClan 
 Tà phái 
 9 
 1,579,310 
 2 
2
 Yura1412 
 Diệu Yến 
 147 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,740,469 
 2 
3
 Th0mBo 
 Diệu Yến 
 144 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 753,944 
 1 
4
 lDieuYen 
 Diệu Yến 
 143 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 754,505 
 1 
5
 Hinako 
 Diệu Yến 
 144 
 Eraser 
 Chính phái 
 9 
 619,992 
 0 
6
 TrumCash 
 Diệu Yến 
 143 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 9 
 393,245 
 0 
7
 BoomBoom 
 Diệu Yến 
 143 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 640,879 
 0 
8
 TruyMenh 
 Diệu Yến 
 140 
  
 Chính phái 
 9 
 1,677 
 0 
9
 zPINz 
 Diệu Yến 
 140 
 DocHanh 
 Tà phái 
 9 
 428,403 
 0 
10
 KenSuKe 
 Diệu Yến 
 139 
 DocHanh 
 Chính phái 
 8 
 66,344 
 0 
11
 zPhiYen 
 Diệu Yến 
 137 
  
 Tà phái 
 8 
 66,379 
 0 
12
 BOWMAN 
 Diệu Yến 
 136 
 AVENGERSClan 
 Chính phái 
 8 
 39,620 
 0 
13
 LinhChiNo 
 Diệu Yến 
 136 
  
 Chính phái 
 8 
 8,150 
 0 
14
 Valentino 
 Diệu Yến 
 135 
 NhatLA 
 Chính phái 
 8 
 14,140 
 0 
15
 DieuYen 
 Diệu Yến 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 14,540 
 0 
16
 Chanel 
 Diệu Yến 
 135 
 BassHouse 
 Tà phái 
 8 
 218,093 
 0 
17
 Bang 
 Diệu Yến 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 25,253 
 0 
18
 FearOfNothing 
 Diệu Yến 
 134 
 Fears 
 Tà phái 
 7 
 47,044 
 0 
19
 HauNghe 
 Diệu Yến 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 57,886 
 0 
20
 zzLienzz 
 Diệu Yến 
 134 
 MotMinh 
 Tà phái 
 8 
 72,428 
 0 
21
 Hank 
 Diệu Yến 
 133 
 ABCD 
 Chính phái 
 8 
 10,740 
 0 
22
 3DThai 
 Diệu Yến 
 133 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 8 
 27,309 
 0 
23
 MatTich 
 Diệu Yến 
 133 
 FullHouse 
 Chính phái 
 8 
 7,720 
 0 
24
 DieuCo 
 Diệu Yến 
 133 
 Nothing 
 Tà phái 
 8 
 55,110 
 0 

Trang 0 của 47 | 0 1 2 |