Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Conkiki 
 Diệu Yến 
 149 
 DiHoaCungClan 
 Tà phái 
 9 
 1,745,390 
 2 
2
 Yura1412 
 Diệu Yến 
 147 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,785,452 
 2 
3
 Th0mBo 
 Diệu Yến 
 145 
 Friends 
 Chính phái 
 9 
 1,260,662 
 2 
4
 lDieuYen 
 Diệu Yến 
 143 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 754,505 
 1 
5
 KenSuKe 
 Diệu Yến 
 138 
 VipClan 
 Tà phái 
 8 
 413,496 
 1 
6
 Hinako 
 Diệu Yến 
 144 
 Eraser 
 Chính phái 
 9 
 621,427 
 0 
7
 CaNho 
 Diệu Yến 
 143 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 399,034 
 0 
8
 TrumCash 
 Diệu Yến 
 143 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 9 
 393,245 
 0 
9
 BoomBoom 
 Diệu Yến 
 143 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 644,063 
 0 
10
 LungTungCung 
 Diệu Yến 
 141 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 153,724 
 0 
11
 TruyMenh 
 Diệu Yến 
 140 
  
 Chính phái 
 9 
 1,677 
 0 
12
 Idol 
 Diệu Yến 
 140 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 185,341 
 0 
13
 zPINz 
 Diệu Yến 
 140 
 DocHanh 
 Tà phái 
 9 
 428,403 
 0 
14
 zPhiYen 
 Diệu Yến 
 137 
  
 Tà phái 
 8 
 66,379 
 0 
15
 BOWMAN 
 Diệu Yến 
 136 
 AVENGERSClan 
 Chính phái 
 8 
 39,620 
 0 
16
 LinhChiNo 
 Diệu Yến 
 136 
  
 Chính phái 
 8 
 8,150 
 0 
17
 Valentino 
 Diệu Yến 
 135 
 NhatLA 
 Chính phái 
 8 
 14,140 
 0 
18
 DieuYen 
 Diệu Yến 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 14,540 
 0 
19
 Chanel 
 Diệu Yến 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 242,584 
 0 
20
 Bang 
 Diệu Yến 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 25,253 
 0 
21
 FearOfNothing 
 Diệu Yến 
 134 
 Fears 
 Tà phái 
 7 
 47,044 
 0 
22
 HauNghe 
 Diệu Yến 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 57,886 
 0 
23
 zzLienzz 
 Diệu Yến 
 134 
 MotMinh 
 Tà phái 
 8 
 72,428 
 0 
24
 Hank 
 Diệu Yến 
 133 
 ABCD 
 Chính phái 
 8 
 10,740 
 0 

Trang 0 của 50 | 0 1 2 |