Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 HiepSiMu 
 Diệu Yến 
 144 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 189,151 
 0 
2
 Hinako 
 Diệu Yến 
 141 
 Eraser 
 Chính phái 
 9 
 231,942 
 0 
3
 TruyMenh 
 Diệu Yến 
 140 
  
 Chính phái 
 9 
 1,677 
 0 
4
 zPhiYen 
 Diệu Yến 
 137 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 8 
 66,379 
 0 
5
 BOWMAN 
 Diệu Yến 
 136 
 AVENGERSClan 
 Chính phái 
 8 
 39,620 
 0 
6
 LinhChiNo 
 Diệu Yến 
 136 
  
 Chính phái 
 8 
 8,150 
 0 
7
 Valentino 
 Diệu Yến 
 135 
 NhatLA 
 Chính phái 
 8 
 14,140 
 0 
8
 DieuYen 
 Diệu Yến 
 135 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 8 
 14,540 
 0 
9
 Bang 
 Diệu Yến 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 25,253 
 0 
10
 HauNghe 
 Diệu Yến 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 997 
 0 
11
 Chanel 
 Diệu Yến 
 134 
 VipClan 
 Tà phái 
 8 
 72,070 
 0 
12
 Hank 
 Diệu Yến 
 133 
 ABCD 
 Chính phái 
 8 
 10,740 
 0 
13
 3DThai 
 Diệu Yến 
 133 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 8 
 27,309 
 0 
14
 MatTich 
 Diệu Yến 
 133 
 FullHouse 
 Chính phái 
 8 
 7,720 
 0 
15
 DieuCo 
 Diệu Yến 
 133 
 Nothing 
 Tà phái 
 8 
 55,110 
 0 
16
 Trjeu1990 
 Diệu Yến 
 133 
  
 Tà phái 
 8 
 9,098 
 0 
17
 SaSa 
 Diệu Yến 
 133 
 AnhEm 
 Tà phái 
 8 
 4,860 
 0 
18
 LacLac 
 Diệu Yến 
 133 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 8 
 10,825 
 0 
19
 MaCungVip 
 Diệu Yến 
 133 
 AnhEm 
 Tà phái 
 8 
 13,263 
 0 
20
 ZzTuKenByXx 
 Diệu Yến 
 133 
  
 Chính phái 
 8 
 9,046 
 0 
21
 KhanhHuyen1992 
 Diệu Yến 
 133 
 AnhEm 
 Chính phái 
 8 
 1,007 
 0 
22
 ToiYeuVN2018 
 Diệu Yến 
 132 
 HoaiDuc 
 Tà phái 
 8 
 33,417 
 0 
23
 EruChitanda 
 Diệu Yến 
 132 
 FullHouse 
 Tà phái 
 8 
 16,897 
 0 
24
 xIoIx 
 Diệu Yến 
 132 
 TreMoCoi 
 Tà phái 
 8 
 6,580 
 0 

Trang 0 của 27 | 0 1 2 |