Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 TayDamThep 
 Quyền Sư 
 144 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,010,013 
 2 
2
 HoangPhuc 
 Quyền Sư 
 143 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 1,472,778 
 2 
3
 GioiCuTo 
 Quyền Sư 
 140 
  
 Tà phái 
 9 
 1,556,438 
 2 
4
 TodoLoki 
 Quyền Sư 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 339,341 
 1 
5
 HeroBig 
 Quyền Sư 
 141 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 573,213 
 1 
6
 ahuhuhi 
 Quyền Sư 
 138 
  
 Tà phái 
 8 
 213,604 
 1 
7
 ChiHuyenMy 
 Quyền Sư 
 146 
 huyenmy 
 Tà phái 
 9 
 300,990 
 0 
8
 zSaitama 
 Quyền Sư 
 143 
 Akatsuki 
 Chính phái 
 9 
 293,590 
 0 
9
 NuQuyenVuong98 
 Quyền Sư 
 143 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 9 
 247,648 
 0 
10
 QuyenSu 
 Quyền Sư 
 143 
 Canabis 
 Chính phái 
 9 
 160,966 
 0 
11
 Giang2323 
 Quyền Sư 
 142 
  
 Tà phái 
 9 
 963 
 0 
12
 AnhTuan 
 Quyền Sư 
 142 
  
 Chính phái 
 9 
 7,657 
 0 
13
 MrsGaucho 
 Quyền Sư 
 140 
 MalibuClub 
 Chính phái 
 9 
 63,688 
 0 
14
 Banana 
 Quyền Sư 
 140 
  
 Chính phái 
 9 
 108,584 
 0 
15
 Amyli 
 Quyền Sư 
 139 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 8 
 34,756 
 0 
16
 GiaKhanh 
 Quyền Sư 
 139 
 Canabis 
 Chính phái 
 8 
 58,254 
 0 
17
 ThanQuyen 
 Quyền Sư 
 139 
 HaLongClub 
 Tà phái 
 8 
 110,622 
 0 
18
 DamVoMat 
 Quyền Sư 
 137 
  
 Chính phái 
 8 
 29,395 
 0 
19
 KenNyHuynh 
 Quyền Sư 
 136 
  
 Chính phái 
 8 
 6,061 
 0 
20
 PlaKiTo 
 Quyền Sư 
 136 
 TuHoiQuan 
 Tà phái 
 7 
 23,760 
 0 
21
 Pianooo 
 Quyền Sư 
 136 
 LongHouse 
 Tà phái 
 8 
 9,153 
 0 
22
 RieLez 
 Quyền Sư 
 136 
 DiHoaCungClan 
 Chính phái 
 8 
 51,347 
 0 
23
 HangHip 
 Quyền Sư 
 136 
 HaLongClub 
 Tà phái 
 8 
 42,796 
 0 
24
 QuyenHB 
 Quyền Sư 
 135 
  
 Chính phái 
 8 
 236,267 
 0 

Trang 0 của 23 | 0 1 2 |