Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 TayDamThep 
 Quyền Sư 
 143 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 115,741 
 1 
2
 GioiCuTo 
 Quyền Sư 
 142 
 ShopBanhMiNi 
 Tà phái 
 9 
 687,397 
 1 
3
 TodoLoki 
 Quyền Sư 
 141 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 339,341 
 1 
4
 ahuhuhi 
 Quyền Sư 
 138 
  
 Tà phái 
 8 
 239,480 
 1 
5
 ChiHuyenMy 
 Quyền Sư 
 146 
 huyenmy 
 Tà phái 
 9 
 300,990 
 0 
6
 NuQuyenVuong98 
 Quyền Sư 
 143 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 9 
 248,278 
 0 
7
 QuyenSu 
 Quyền Sư 
 143 
 Canabis 
 Chính phái 
 9 
 160,966 
 0 
8
 AnhTuan 
 Quyền Sư 
 142 
  
 Chính phái 
 9 
 7,657 
 0 
9
 MrsGaucho 
 Quyền Sư 
 140 
 MalibuClub 
 Chính phái 
 9 
 63,688 
 0 
10
 GiaKhanh 
 Quyền Sư 
 139 
 Canabis 
 Chính phái 
 8 
 58,254 
 0 
11
 ThanQuyen 
 Quyền Sư 
 138 
 HaLongClub 
 Tà phái 
 8 
 97,513 
 0 
12
 DamVoMat 
 Quyền Sư 
 137 
  
 Chính phái 
 8 
 29,395 
 0 
13
 KenNyHuynh 
 Quyền Sư 
 136 
  
 Chính phái 
 8 
 6,061 
 0 
14
 PlaKiTo 
 Quyền Sư 
 136 
 TuHoiQuan 
 Tà phái 
 7 
 23,760 
 0 
15
 Pianooo 
 Quyền Sư 
 136 
 LongHouse 
 Tà phái 
 8 
 9,153 
 0 
16
 HangHip 
 Quyền Sư 
 136 
 HaLongClub 
 Tà phái 
 8 
 42,796 
 0 
17
 BoTuan 
 Quyền Sư 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 29,103 
 0 
18
 CcTuKenByCc 
 Quyền Sư 
 134 
  
 Chính phái 
 8 
 36,185 
 0 
19
 MupRup 
 Quyền Sư 
 134 
 ThienGia 
 Tà phái 
 8 
 31,131 
 0 
20
 HoaQuyen 
 Quyền Sư 
 134 
  
 Tà phái 
 7 
 18,063 
 0 
21
 MrDemon 
 Quyền Sư 
 133 
  
 Chính phái 
 8 
 15,380 
 0 
22
 Atula 
 Quyền Sư 
 133 
  
 Tà phái 
 7 
 28,240 
 0 
23
 LoveYou 
 Quyền Sư 
 133 
 LoveYou 
 Tà phái 
 8 
 9,640 
 0 
24
 ShockLo 
 Quyền Sư 
 133 
  
 Chính phái 
 8 
 13,300 
 0 

Trang 0 của 18 | 0 1 2 |