Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 146 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,885,706 
 3 
2
 BachLong 
 Đao Khách 
 150 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 1,502,837 
 2 
3
 Dort 
 Đao Khách 
 148 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 1,202,029 
 2 
4
 1StRiven 
 Đao Khách 
 145 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 715,052 
 2 
5
 Soha 
 Đao Khách 
 141 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 931,432 
 2 
6
 Titania 
 Đao Khách 
 140 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 452,907 
 2 
7
 o0oThanLongo0o 
 Đao Khách 
 146 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 561,335 
 1 
8
 TruongPhj 
 Đao Khách 
 143 
 HaLongClub 
 Tà phái 
 9 
 405,890 
 1 
9
 CaMapSauRang 
 Đao Khách 
 140 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 406,479 
 1 
10
 ThienMa 
 Đao Khách 
 140 
 FullHouse 
 Chính phái 
 9 
 615,649 
 1 
11
 HellBoy 
 Đao Khách 
 137 
 TuHoiQuan 
 Tà phái 
 8 
 218,812 
 1 
12
 HuyenMy 
 Đao Khách 
 146 
 FamilyHM 
 Tà phái 
 9 
 311,000 
 0 
13
 BullsB 
 Đao Khách 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 289,724 
 0 
14
 Bogau 
 Đao Khách 
 144 
 MalibuClub 
 Chính phái 
 9 
 132,670 
 0 
15
 TieuDietTatCa 
 Đao Khách 
 144 
 DocHanh 
 Chính phái 
 9 
 158,088 
 0 
16
 1StLeona 
 Đao Khách 
 144 
 MalibuClub 
 Tà phái 
 9 
 161,700 
 0 
17
 DocCoVoDich 
 Đao Khách 
 144 
 LegendOf 
 Tà phái 
 9 
 197,115 
 0 
18
 TinhNhoMauQuen 
 Đao Khách 
 144 
 AnhEm 
 Tà phái 
 9 
 204,307 
 0 
19
 HuyenMy2016 
 Đao Khách 
 143 
 FamilyHM 
 Tà phái 
 9 
 174,180 
 0 
20
 Thor 
 Đao Khách 
 143 
 ShopBanhMiNi 
 Tà phái 
 9 
 56,530 
 0 
21
 taoladao 
 Đao Khách 
 143 
 Nothing 
 Tà phái 
 9 
 345,322 
 0 
22
 DaiMaDau 
 Đao Khách 
 143 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 170,400 
 0 
23
 MaxTroll 
 Đao Khách 
 143 
 asdsadasd1 
 Tà phái 
 9 
 167,592 
 0 
24
 ChiChi19 
 Đao Khách 
 143 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 9 
 477,885 
 0 

Trang 0 của 80 | 0 1 2 |