Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 149 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 2,966,858 
 4 
2
 Chipuu 
 Đao Khách 
 148 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,113,126 
 3 
3
 Dort 
 Đao Khách 
 148 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 2,185,409 
 3 
4
 1StRiven 
 Đao Khách 
 148 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 1,176,835 
 2 
5
 Soha 
 Đao Khách 
 147 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,623,539 
 2 
6
 Conkoko 
 Đao Khách 
 147 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,534,763 
 2 
7
 ChiChi19 
 Đao Khách 
 147 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,741,309 
 2 
8
 CaMapSauRang 
 Đao Khách 
 146 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,052,792 
 2 
9
 AlecNguyen 
 Đao Khách 
 146 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 2,039,948 
 2 
10
 Titania 
 Đao Khách 
 145 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 690,017 
 2 
11
 o0oThanLongo0o 
 Đao Khách 
 149 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 967,648 
 1 
12
 Kurumi 
 Đao Khách 
 144 
 Akatsuki 
 Chính phái 
 9 
 727,937 
 1 
13
 Yuno 
 Đao Khách 
 144 
 Akatsuki 
 Tà phái 
 9 
 924,202 
 1 
14
 TamTaQuyToc 
 Đao Khách 
 143 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 711,417 
 1 
15
 TruongPhj 
 Đao Khách 
 143 
 HaLongClub 
 Tà phái 
 9 
 405,890 
 1 
16
 DaiMaDau 
 Đao Khách 
 142 
  
 Chính phái 
 9 
 313,880 
 1 
17
 Elise 
 Đao Khách 
 142 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,387,194 
 1 
18
 HunTers 
 Đao Khách 
 142 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 9 
 452,444 
 1 
19
 ChoiVui 
 Đao Khách 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 256,020 
 1 
20
 ThienMa 
 Đao Khách 
 140 
 FullHouse 
 Chính phái 
 9 
 621,423 
 1 
21
 MTuan 
 Đao Khách 
 138 
 AnhEm 
 Tà phái 
 8 
 618,564 
 1 
22
 HellBoy 
 Đao Khách 
 137 
 TuHoiQuan 
 Tà phái 
 8 
 218,812 
 1 
23
 HuyenMy 
 Đao Khách 
 146 
 FamilyHM 
 Tà phái 
 9 
 311,000 
 0 
24
 Kyru 
 Đao Khách 
 144 
 Akatsuki 
 Chính phái 
 9 
 277,641 
 0 

Trang 0 của 101 | 0 1 2 |