Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 143 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,418,630 
 4 
2
 Chipuu 
 Đao Khách 
 147 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,911,841 
 3 
3
 Dort 
 Đao Khách 
 145 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 1,912,187 
 3 
4
 1StRiven 
 Đao Khách 
 147 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 996,658 
 2 
5
 Soha 
 Đao Khách 
 147 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,591,776 
 2 
6
 CaMapSauRang 
 Đao Khách 
 142 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,100,890 
 2 
7
 Titania 
 Đao Khách 
 142 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 531,553 
 2 
8
 o0oThanLongo0o 
 Đao Khách 
 149 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 948,043 
 1 
9
 ChiChi19 
 Đao Khách 
 144 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,064,955 
 1 
10
 Conkoko 
 Đao Khách 
 144 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 738,690 
 1 
11
 Yuno 
 Đao Khách 
 143 
 Akatsuki 
 Tà phái 
 9 
 833,036 
 1 
12
 TruongPhj 
 Đao Khách 
 143 
 HaLongClub 
 Tà phái 
 9 
 405,890 
 1 
13
 DaiMaDau 
 Đao Khách 
 141 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 290,560 
 1 
14
 Kurumi 
 Đao Khách 
 140 
 Akatsuki 
 Chính phái 
 9 
 542,406 
 1 
15
 TamTaQuyToc 
 Đao Khách 
 140 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 624,854 
 1 
16
 ThienMa 
 Đao Khách 
 140 
 FullHouse 
 Chính phái 
 9 
 615,649 
 1 
17
 ChoiVui 
 Đao Khách 
 138 
 VipClan 
 Chính phái 
 8 
 234,180 
 1 
18
 HellBoy 
 Đao Khách 
 137 
 TuHoiQuan 
 Tà phái 
 8 
 218,812 
 1 
19
 HuyenMy 
 Đao Khách 
 146 
 FamilyHM 
 Tà phái 
 9 
 311,000 
 0 
20
 MTuan 
 Đao Khách 
 144 
 AnhEm 
 Tà phái 
 9 
 537,409 
 0 
21
 BullsB 
 Đao Khách 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 289,724 
 0 
22
 Bogau 
 Đao Khách 
 144 
 MalibuClub 
 Chính phái 
 9 
 132,670 
 0 
23
 TieuDietTatCa 
 Đao Khách 
 144 
 DocHanh 
 Chính phái 
 9 
 158,088 
 0 
24
 1StLeona 
 Đao Khách 
 144 
 MalibuClub 
 Tà phái 
 9 
 161,700 
 0 

Trang 0 của 92 | 0 1 2 |