Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BachLong 
 Đao Khách 
 148 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 906,727 
 2 
2
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 148 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,051,374 
 2 
3
 Dort 
 Đao Khách 
 145 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 694,972 
 2 
4
 1StRiven 
 Đao Khách 
 144 
 BuiDoi 
 Chính phái 
 9 
 566,925 
 2 
5
 Titania 
 Đao Khách 
 143 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 312,333 
 1 
6
 TruongPhj 
 Đao Khách 
 143 
 HaLongClub 
 Tà phái 
 9 
 403,099 
 1 
7
 Soha 
 Đao Khách 
 140 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 461,930 
 1 
8
 ThienMa 
 Đao Khách 
 140 
 FullHouse 
 Chính phái 
 9 
 608,264 
 1 
9
 HellBoy 
 Đao Khách 
 137 
 TuHoiQuan 
 Tà phái 
 8 
 218,812 
 1 
10
 HuyenMy 
 Đao Khách 
 146 
 FamilyHM 
 Tà phái 
 9 
 311,000 
 0 
11
 BullsB 
 Đao Khách 
 144 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 289,704 
 0 
12
 Bogau 
 Đao Khách 
 144 
 MalibuClub 
 Chính phái 
 9 
 132,670 
 0 
13
 1StLeona 
 Đao Khách 
 144 
 MalibuClub 
 Tà phái 
 9 
 161,700 
 0 
14
 DocCoVoDich 
 Đao Khách 
 144 
 LegendOf 
 Tà phái 
 9 
 198,465 
 0 
15
 TinhNhoMauQuen 
 Đao Khách 
 144 
 AnhEm 
 Tà phái 
 9 
 204,307 
 0 
16
 HuyenMy2016 
 Đao Khách 
 143 
 FamilyHM 
 Tà phái 
 9 
 174,180 
 0 
17
 taoladao 
 Đao Khách 
 143 
 Nothing 
 Tà phái 
 9 
 345,322 
 0 
18
 o0oThanLongo0o 
 Đao Khách 
 143 
 LongHouse 
 Tà phái 
 9 
 151,715 
 0 
19
 TieuDietTatCa 
 Đao Khách 
 143 
 AnhEm 
 Chính phái 
 9 
 119,380 
 0 
20
 MaxTroll 
 Đao Khách 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 167,152 
 0 
21
  CBHauVi  
 Đao Khách 
 142 
 TuHoiQuan 
 Tà phái 
 9 
 118,161 
 0 
22
 Thor 
 Đao Khách 
 142 
 King 
 Tà phái 
 9 
 119,782 
 0 
23
 NguyenDuy 
 Đao Khách 
 142 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 193,686 
 0 
24
  LuanN  
 Đao Khách 
 142 
 TuHoiQuan 
 Chính phái 
 9 
 83,843 
 0 

Trang 0 của 66 | 0 1 2 |