Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 148 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,662,952 
 4 
2
 Chipuu 
 Đao Khách 
 148 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,106,786 
 3 
3
 Dort 
 Đao Khách 
 148 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 2,146,349 
 3 
4
 1StRiven 
 Đao Khách 
 148 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 1,165,004 
 2 
5
 Soha 
 Đao Khách 
 147 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,623,539 
 2 
6
 Conkoko 
 Đao Khách 
 145 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,105,068 
 2 
7
 CaMapSauRang 
 Đao Khách 
 145 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,661,653 
 2 
8
 ChiChi19 
 Đao Khách 
 144 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,460,699 
 2 
9
 Titania 
 Đao Khách 
 142 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 547,773 
 2 
10
 AlecNguyen 
 Đao Khách 
 142 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 1,463,833 
 2 
11
 o0oThanLongo0o 
 Đao Khách 
 149 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 967,588 
 1 
12
 Kurumi 
 Đao Khách 
 144 
 Akatsuki 
 Chính phái 
 9 
 727,937 
 1 
13
 Yuno 
 Đao Khách 
 144 
 Akatsuki 
 Tà phái 
 9 
 924,202 
 1 
14
 TamTaQuyToc 
 Đao Khách 
 143 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 711,417 
 1 
15
 TruongPhj 
 Đao Khách 
 143 
 HaLongClub 
 Tà phái 
 9 
 405,890 
 1 
16
 DaiMaDau 
 Đao Khách 
 142 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 313,880 
 1 
17
 ChoiVui 
 Đao Khách 
 141 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 256,020 
 1 
18
 Elise 
 Đao Khách 
 141 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,183,314 
 1 
19
 HunTers 
 Đao Khách 
 140 
 BuiDoi 
 Tà phái 
 9 
 428,324 
 1 
20
 ThienMa 
 Đao Khách 
 140 
 FullHouse 
 Chính phái 
 9 
 621,423 
 1 
21
 MTuan 
 Đao Khách 
 138 
 AnhEm 
 Tà phái 
 8 
 609,214 
 1 
22
 HellBoy 
 Đao Khách 
 137 
 TuHoiQuan 
 Tà phái 
 8 
 218,812 
 1 
23
 HuyenMy 
 Đao Khách 
 146 
 FamilyHM 
 Tà phái 
 9 
 311,000 
 0 
24
 Kyru 
 Đao Khách 
 144 
 Akatsuki 
 Chính phái 
 9 
 277,641 
 0 

Trang 0 của 96 | 0 1 2 |