Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 LieuHien 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 3,296,337 
 4 
2
 DichLeNhietBa 
 Thương Hào 
 150 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 3,087,350 
 4 
3
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 150 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 3,084,020 
 4 
4
 TruongLieuHien 
 Cung Thủ 
 149 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 3,160,418 
 4 
5
 FearOfPussy 
 Đại Phu 
 149 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 2,904,470 
 4 
6
 KraujokPeig 
 Cầm Sư 
 148 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 2,518,418 
 4 
7
 Dragonal 
 Đại Phu 
 148 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,742,596 
 4 
8
 SieuOpDo 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,724,867 
 4 
9
 NoLimited 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 3,190,678 
 4 
10
 Rekz 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 3,124,748 
 4 
11
 Mira 
 Thích Khách 
 144 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 2,870,763 
 4 
12
 MrSpear 
 Thương Hào 
 149 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 4,165,389 
 3 
13
 Esraxled 
 Thương Hào 
 149 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 2,092,378 
 3 
14
 FearOfTears 
 Thích Khách 
 148 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 2,706,462 
 3 
15
 Chipuu 
 Đao Khách 
 148 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,144,315 
 3 
16
 ArchitectsZ 
 Thích Khách 
 148 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 2,424,978 
 3 
17
 Gyra 
 Thương Hào 
 148 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,029,154 
 3 
18
 Dert 
 Thương Hào 
 148 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 1,740,279 
 3 
19
 Dart 
 Kiếm Khách 
 148 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 2,200,940 
 3 
20
 Dort 
 Đao Khách 
 148 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 2,183,929 
 3 
21
 Suzyy 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,458,627 
 3 
22
 Rotk 
 Kiếm Khách 
 147 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,335,918 
 3 
23
 Natsu 
 Kiếm Khách 
 147 
  
 Chính phái 
 9 
 2,123,787 
 3 
24
 LuongAiVy 
 Đại Phu 
 147 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,382,294 
 3 

Trang 0 của 537 | 0 1 2 |