Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 FearOfAngels 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 2,457,187 
 3 
2
 HungBaThienHa 
 Thương Hào 
 149 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,217,333 
 3 
3
 Dragonal 
 Đại Phu 
 149 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,207,503 
 3 
4
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 149 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,209,969 
 3 
5
 SieuOpDo 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,206,315 
 3 
6
 FearOfGod 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 2,597,771 
 3 
7
 KraujokPeig 
 Cầm Sư 
 148 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 1,850,135 
 3 
8
 FearOfPussy 
 Đại Phu 
 148 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,087,824 
 3 
9
 ArchiproductsZ 
 Cung Thủ 
 147 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 2,154,913 
 3 
10
 Archdaily 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,325,400 
 3 
11
 Esraxled 
 Thương Hào 
 146 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 1,744,419 
 3 
12
 xXxFOGxXx 
 Thương Hào 
 146 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 1,795,256 
 3 
13
 Mira 
 Thích Khách 
 145 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 2,286,331 
 3 
14
 Chipuu 
 Đao Khách 
 145 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,756,058 
 3 
15
 Suzyy 
 Đàm Hoa Liên 
 140 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,189,027 
 3 
16
 MrSpear 
 Thương Hào 
 138 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 8 
 2,840,090 
 3 
17
 Dart 
 Kiếm Khách 
 135 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 8 
 1,734,939 
 3 
18
 Dort 
 Đao Khách 
 135 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 8 
 1,730,405 
 3 
19
 Dert 
 Thương Hào 
 135 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 8 
 1,741,781 
 3 
20
 OumaKyubi 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,527,190 
 2 
21
 LuongAiVy 
 Đại Phu 
 149 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,995,580 
 2 
22
 Shisa 
 Cung Thủ 
 149 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,901,243 
 2 
23
 Natsu 
 Kiếm Khách 
 149 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 1,708,047 
 2 
24
 Rotk 
 Kiếm Khách 
 149 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,857,593 
 2 

Trang 0 của 448 | 0 1 2 |