Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 FearOfAngels 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 2,286,805 
 3 
2
 HungBaThienHa 
 Thương Hào 
 146 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,873,613 
 3 
3
 Dragonal 
 Đại Phu 
 146 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,869,618 
 3 
4
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 146 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,885,706 
 3 
5
 SieuOpDo 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,873,406 
 3 
6
 PhuongMyChi 
 Đại Phu 
 144 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 9 
 1,899,675 
 3 
7
 FearOfGod 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 2,429,016 
 3 
8
 KraujokPeig 
 Cầm Sư 
 143 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 1,616,252 
 3 
9
 TrucLinh 
 Thương Hào 
 150 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 1,599,242 
 2 
10
 BachLong 
 Đao Khách 
 150 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 1,502,837 
 2 
11
 ArchiproductsZ 
 Cung Thủ 
 149 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,709,672 
 2 
12
 HoangLong 
 Thương Hào 
 149 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 1,392,108 
 2 
13
 Suzyy 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,882,959 
 2 
14
 Archdaily 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,877,323 
 2 
15
 Mira 
 Thích Khách 
 149 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 1,981,822 
 2 
16
 zMaThanKiemz 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 9 
 2,150,932 
 2 
17
 MrSpear 
 Thương Hào 
 149 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 2,425,222 
 2 
18
 Dert 
 Thương Hào 
 148 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 1,233,582 
 2 
19
 Dart 
 Kiếm Khách 
 148 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 1,201,096 
 2 
20
 Dort 
 Đao Khách 
 148 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 1,202,029 
 2 
21
 Wind 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 PilldeerClub 
 Chính phái 
 9 
 1,937,683 
 2 
22
 LuongAiVy 
 Đại Phu 
 148 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 1,662,105 
 2 
23
 s2FirstLoves2 
 Đại Phu 
 148 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,561,222 
 2 
24
 Natsu 
 Kiếm Khách 
 148 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 1,411,024 
 2 

Trang 0 của 415 | 0 1 2 |