Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Princess 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 LongHouse 
 Tà phái 
 9 
 2,119,041 
 3 
2
 TrucLinh 
 Thương Hào 
 149 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 1,547,956 
 2 
3
 PhuongMyChi 
 Đại Phu 
 149 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 9 
 1,656,995 
 2 
4
 CamChiSatLong 
 Cầm Sư 
 149 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 1,539,907 
 2 
5
 HoangLong 
 Thương Hào 
 149 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 1,272,798 
 2 
6
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 149 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,539,997 
 2 
7
 HungBaThienHa 
 Thương Hào 
 149 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,539,165 
 2 
8
 Dragonal 
 Đại Phu 
 149 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,541,180 
 2 
9
 SieuOpDo 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,541,299 
 2 
10
 BachLong 
 Đao Khách 
 149 
 LongHouse 
 Chính phái 
 9 
 1,266,656 
 2 
11
 zQuyDaXoa 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 2,131,450 
 2 
12
 Suzyy 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,664,029 
 2 
13
 ArchitectslZ 
 Cung Thủ 
 148 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 1,664,765 
 2 
14
 BaBy 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 ShopBanhMiNi 
 Chính phái 
 9 
 1,873,131 
 2 
15
 MrSpear 
 Thương Hào 
 147 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 2,104,948 
 2 
16
 CoCo 
 Đại Phu 
 147 
 ShopBanhMiNi 
 Tà phái 
 9 
 1,023,305 
 2 
17
 Wind 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 PilldeerClub 
 Chính phái 
 9 
 1,735,791 
 2 
18
 Mira 
 Thích Khách 
 147 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 1,717,758 
 2 
19
 Shisa 
 Cung Thủ 
 146 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,582,122 
 2 
20
 James 
 Thương Hào 
 146 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 1,703,891 
 2 
21
 TinhYeuHoaGio 
 Thích Khách 
 146 
 CocNhaiBang 
 Chính phái 
 9 
 570,838 
 2 
22
 Sagittarius 
 Thương Hào 
 146 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 1,519,943 
 2 
23
 XperiaZ 
 Thương Hào 
 146 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,615,121 
 2 
24
 1StSona 
 Đại Phu 
 146 
 PilldeerClub 
 Tà phái 
 9 
 815,009 
 2 

Trang 0 của 382 | 0 1 2 |