Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 FearOfAngels 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 2,714,188 
 4 
2
 Dragonal 
 Đại Phu 
 146 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,537,964 
 4 
3
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 146 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,534,463 
 4 
4
 SieuOpDo 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,533,700 
 4 
5
 HungBaThienHa 
 Thương Hào 
 146 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,533,786 
 4 
6
 FearOfGod 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 2,855,567 
 4 
7
 KraujokPeig 
 Cầm Sư 
 141 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 2,109,128 
 4 
8
 ArchiproductsZ 
 Cung Thủ 
 149 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 2,444,479 
 3 
9
 FearOfPussy 
 Đại Phu 
 149 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 2,248,971 
 3 
10
 Archdaily 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,604,095 
 3 
11
 Mira 
 Thích Khách 
 148 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 2,527,043 
 3 
12
 Esraxled 
 Thương Hào 
 148 
 VipClan 
 Tà phái 
 9 
 1,982,253 
 3 
13
 Gyra 
 Thương Hào 
 148 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,017,863 
 3 
14
 Chipuu 
 Đao Khách 
 147 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,019,386 
 3 
15
 Suzyy 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 VipClan 
 Chính phái 
 9 
 2,316,575 
 3 
16
 Dort 
 Đao Khách 
 147 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 2,032,594 
 3 
17
 Dert 
 Thương Hào 
 147 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 2,038,134 
 3 
18
 Dart 
 Kiếm Khách 
 147 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 2,036,244 
 3 
19
 Shisa 
 Cung Thủ 
 146 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,077,048 
 3 
20
 Natsu 
 Kiếm Khách 
 146 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 1,975,874 
 3 
21
 MrSpear 
 Thương Hào 
 146 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 3,200,588 
 3 
22
 Rotk 
 Kiếm Khách 
 145 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 2,173,153 
 3 
23
 FearOfTears 
 Thích Khách 
 145 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 2,235,290 
 3 
24
 OumaKyubi 
 Đàm Hoa Liên 
 145 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 1,659,379 
 3 

Trang 0 của 481 | 0 1 2 |