Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng tài phú
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 LieuHien 
 Đàm Hoa Liên 
 151 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 3,491,662 
 4 
2
 YukiAkane 
 Thương Hào 
 151 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 3,421,276 
 4 
3
 HuynhAnna 
 Đao Khách 
 151 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 3,341,213 
 4 
4
 Dragonal 
 Đại Phu 
 150 
 ThienGia 
 Tà phái 
 9 
 3,048,539 
 4 
5
 FearOfPussy 
 Đại Phu 
 150 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 3,163,168 
 4 
6
 SieuOpDo 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 3,040,252 
 4 
7
 TruongLieuHien 
 Cung Thủ 
 149 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 3,332,015 
 4 
8
 NoLimited 
 Đàm Hoa Liên 
 149 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 3,264,883 
 4 
9
 KraujokPeig 
 Cầm Sư 
 148 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 2,537,329 
 4 
10
 Rekz 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 3,494,962 
 4 
11
 Mira 
 Thích Khách 
 146 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 2,929,905 
 4 
12
 Esraxled 
 Thương Hào 
 144 
 Friends 
 Tà phái 
 9 
 2,428,831 
 4 
13
 MrSpear 
 Thương Hào 
 143 
 HudaBeer 
 Tà phái 
 9 
 4,729,681 
 4 
14
 Chipuu 
 Đao Khách 
 143 
 Friends 
 Chính phái 
 9 
 2,500,844 
 4 
15
 ArchitectsZ 
 Thích Khách 
 140 
 Friends 
 Chính phái 
 9 
 2,865,112 
 4 
16
 FearOfTears 
 Thích Khách 
 148 
 HoaLongBang 
 Tà phái 
 9 
 2,733,362 
 3 
17
 Luciper 
 Đại Phu 
 148 
 ThienGia 
 Chính phái 
 9 
 2,389,291 
 3 
18
 Gyra 
 Thương Hào 
 148 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 2,083,361 
 3 
19
 Suzyy 
 Đàm Hoa Liên 
 148 
 Friends 
 Chính phái 
 9 
 2,529,639 
 3 
20
 Dert 
 Thương Hào 
 148 
  
 Tà phái 
 9 
 1,702,739 
 3 
21
 Dart 
 Kiếm Khách 
 148 
 LanKwaiFong 
 Tà phái 
 9 
 2,200,940 
 3 
22
 Dort 
 Đao Khách 
 148 
  
 Tà phái 
 9 
 2,183,929 
 3 
23
 Franky 
 Cung Thủ 
 148 
 LanKwaiFong 
 Chính phái 
 9 
 2,313,420 
 3 
24
 Natsu 
 Kiếm Khách 
 147 
 HoaLongBang 
 Chính phái 
 9 
 2,185,408 
 3 

Trang 0 của 577 | 0 1 2 |